Arbetsgivare riktar skarp kritik mot Försäkringskassan

NYHET Publicerad

REHABILITERING Försäkringskassan försvårar och fördröjer sjukskrivnas återgång till arbete, anser arbetsgivare. Med anledning av kritiken har Svenskt Näringsliv tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, skickat en skrivelse till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Annika Strandhäll

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Foto: Maja Suslin/TT
Catharina Bäck

Catharina Bäck, ansvarig för socialförsäkringsfrågor.

Foto: SÖREN ANDERSSON

– Vi tittar ingående på synpunkterna i skrivelsen på departementet. Det är viktigt att den enskildes behov av rehabilitering klarläggs så fort som möjligt och att åtgärder kommer på plats tidigt, säger Annika Strandhäll.

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, menar att det är bra att ministern tar till sig kritiken. Arbetsgivarna jobbar hårt för att minska sjukfrånvaron. I det arbetet har Försäkringskassan en avgörande roll bland annat med att underlätta de sjukskrivnas möjligheter att komma tillbaka i arbete, helt eller delvis.

– Kritiken från våra medlemsföretag är hård och har ökat över tid. Vi skickade skrivelsen till ministern eftersom våra medlemsföretag vittnar om att de inte får det stöd och den samverkan de behöver från Försäkringskassan. Arbetsgivaren är beroende av att Försäkringskassan deltar i avstämningsmöten med arbetsgivaren och medarbetaren. I en pinfärsk rapport från Inspektionen för socialförsäkringen riktas skarp kritik mot Försäkringskassan bland annat för brister i samordningsansvaret. Det är angeläget att Försäkringskassan tar ansvar i sjukskrivningsprocessen och samordnar den rehabilitering som kan vara aktuell, säger Catharina Bäck. 

Annika Strandhäll menar att Försäkringskassan ska samordna och utöva tillsyn över de insatser som behövs för rehabilitering. Hon pekar på att tidiga insatser och åtgärder är avgörande för återgång i arbete.

– Utgångspunkten måste alltid vara den enskildes behov av rehabilitering och att varje person får rätt stöd i rätt tid. Jag vill stärka individens möjligheter till rehabilitering på arbetsplatsen för att förbättra förutsättningarna för att komma tillbaka till jobbet igen, säger hon.

I skrivelsen lyfter Svenskt Näringsliv och SKL Försäkringskassans samordnade roll i sjukprocessen för snabbare återgång i arbete. Annika Strandhäll håller med om att samverkansuppdraget kan bli bättre.

– Mycket av lösningarna ligger i samverkan mellan Försäkringskassan, arbetsgivare och fackliga organisationer. Denna behöver bli ännu bättre, säger Annika Strandhäll.

Försäkringskassan avskaffade för drygt ett år sedan möjligheten för sjukskrivna att arbetspröva upp till två veckor på den egna arbetsplatsen med bibehållen sjukpenning. Svenskt Näringsliv och SKL pekar i skrivelsen på att möjligheterna att under kortare tid kunna pröva sin arbetsförmåga samtidigt som sjukpenning betalas borde utvecklas, istället för avvecklas. Att Försäkringskassan också i allt mindre utsträckning beviljar rehabiliteringspenning för arbetsträning på den egna eller på en ny arbetsplats under 3 – 12 månader, menar man ytterligare försämrar möjligheterna till återgång i arbete för sjukskrivna medarbetare. 

Arbetsgivarna anser att både den kortare arbetsprövningen och den längre arbetsträningen är effektiva verktyg för återgång i arbete. Det kan ge möjligheter för arbetsgivaren och den sjukskrivne att tillsammans pröva sig fram till vilka arbetsuppgifter som matchar arbetsförmågan. Annika Strandhäll berättar att regeringen inte gjort några regelförändringar som motiverar Försäkringskassans hantering av arbetsprov och arbetsträning och att hon ska lyfta frågan med Försäkringskassan.

– Från regeringens sida har vi inte gjort några regelförändringar som förhindrar vare sig arbetsprövning eller arbetsträning. Det är en metodfråga som Försäkringskassan ansvarar för. Departementet kommer att lyfta denna oro i dialog med myndigheten, säger Annika Strandhäll.

Catharina Bäck tycker det är bra att ministern är tydlig om att både arbetsprövning och arbetsträning är viktiga verktyg för de sjukskrivnas rehabilitering och snabbare återgång i arbete. Hon menar Försäkringskassan på ett bättre sätt borde samverka med företagen för att ta tillvara de sjukskrivna medarbetarnas möjligheter att återgå i arbete.

– För företagen är det viktigt att Försäkringskassan aktivt deltar i samverkans- och avstämningsmöten. Men också att myndigheten verkligen använder de verktyg som finns för att stötta och underlätta möjligheterna att ta tillvara den arbetsförmåga som kan finnas trots sjukdom, säger hon.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättning dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades i  förra veckan ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONA Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.