Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.

Anna-Lena Bohm
Foto: ADAM IHSE / TT

Företagaren Anna-Lena Bohm upplever att mycket sjukfrånvaro kan undvikas med en bättre dialog med läkarna.

Catharina Bäck

Att personlig undersökning av läkare vid sjukskrivning inte längre ska vara huvudregel är oroande, anser Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Läkarnas bedömningar av hur sjukdom sätter ner arbetsförmågan är ett viktigt verktyg i sjukskrivningsprocessen och den efterföljande rehabiliteringsprocessen. Trots det är förenklade och innehållsfattiga läkarintyg något som fortsätter att skapa problem för arbetsgivares möjligheter att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En utvärdering som Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, gjort av förenklade läkarintyg visar att dessa har ökat antalet sjukskrivningar.

Anna-Lena Bohm, grundare av callcenterföretaget Uniguide, menar att läkarintygen ofta är så knapphändiga att det är svårt att förstå vad sjukskrivningen beror på – även om medarbetaren valt att inte maskera några delar av läkarintyget. Anna-Lena Bohm upplever att mycket sjukfrånvaro hade kunnat undvikas med en bättre dialog med läkarna.

– Jag skulle vilja ha bättre möjligheter att anpassa rehabiliteringen på individnivå. Idag är det svårt att göra en rehabiliteringsplan därför att kommunikationen inte fungerar. Många gånger verkar det som om läkarna inte frågar vad patienten i fråga jobbar med, säger Anna-Lena Bohm.

ISF pekar i en färsk rapport på att konsekvensen av förenklade läkarintyg, som gjordes på försök mellan 2015 och 2016, blev fler nya sjukfall och färre avslag på ansökningar om sjukpenning. Dessutom ökade andelen psykiatriska diagnoser. ISF konstaterar att de förenklade läkarintygen innehöll så lite information att det var svårt för Försäkringskassans handläggare att bedöma om den försäkrade alls hade rätt till sjukpenning.

Försäkringskassan avbröt själva försöket med förenklade läkarintyg 2016  eftersom myndighetens egna uppföljningar visade att läkarna använde förenklade intyg även då ordinarie läkarintyg behövdes. Dessutom konstaterade man att de förenklade läkarintygen ofta inte gav tillräcklig information för att bedöma arbetsförmågan och rätten till sjukpenning.

Trots att utvärderingen från ISF pekar på att nya sjukfall ökar med förenklade intyg, och trots att företagen under lång tid efterfrågat mer kommunikation med vården om arbetsförmåga, fortsätter läkarna med förenklade eller minimala läkarintyg. Från och med den första mars i år gäller dessutom enligt Socialstyrelsens föreskrifter att kravet på en ”personlig undersökning” av patienten slopats, nu räcker det med ”undersökning”. Det innebär exempelvis att ett videomöte kan ersätta en personlig undersökning vid läkarbesök.

– Att personlig undersökning av läkare vid sjukskrivning inte längre ska vara huvudregel är oroande, då det riskerar leda till fler sjukskrivningar. Om den övergripande ambitionen är att ta tillvara arbetsförmåga och korta vägen tillbaka till arbete, så behöver nödvändig information som bygger på verkliga undersökningar finnas i läkarintygen. Tyvärr så verkar minimala och innehållsfattiga läkarintyg till arbetsgivaren bli allt vanligare.  Läkarintygen måste ge alla inblandade aktörer – även arbetsgivaren - tillräcklig och nödvändig vägledning i fråga om arbetsförmågans nedsättning. Utan sådan information är det svårt att sätta in effektiva insatser som gör det enklare och snabbare att komma tillbaka i arbete vid en sjukskrivning, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, Svenskt Näringsliv.

Sammanfattning av ISF rapport

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.