Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.

Anna-Lena Bohm
Foto: ADAM IHSE / TT

Företagaren Anna-Lena Bohm upplever att mycket sjukfrånvaro kan undvikas med en bättre dialog med läkarna.

Catharina Bäck

Att personlig undersökning av läkare vid sjukskrivning inte längre ska vara huvudregel är oroande, anser Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Läkarnas bedömningar av hur sjukdom sätter ner arbetsförmågan är ett viktigt verktyg i sjukskrivningsprocessen och den efterföljande rehabiliteringsprocessen. Trots det är förenklade och innehållsfattiga läkarintyg något som fortsätter att skapa problem för arbetsgivares möjligheter att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En utvärdering som Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, gjort av förenklade läkarintyg visar att dessa har ökat antalet sjukskrivningar.

Anna-Lena Bohm, grundare av callcenterföretaget Uniguide, menar att läkarintygen ofta är så knapphändiga att det är svårt att förstå vad sjukskrivningen beror på – även om medarbetaren valt att inte maskera några delar av läkarintyget. Anna-Lena Bohm upplever att mycket sjukfrånvaro hade kunnat undvikas med en bättre dialog med läkarna.

– Jag skulle vilja ha bättre möjligheter att anpassa rehabiliteringen på individnivå. Idag är det svårt att göra en rehabiliteringsplan därför att kommunikationen inte fungerar. Många gånger verkar det som om läkarna inte frågar vad patienten i fråga jobbar med, säger Anna-Lena Bohm.

ISF pekar i en färsk rapport på att konsekvensen av förenklade läkarintyg, som gjordes på försök mellan 2015 och 2016, blev fler nya sjukfall och färre avslag på ansökningar om sjukpenning. Dessutom ökade andelen psykiatriska diagnoser. ISF konstaterar att de förenklade läkarintygen innehöll så lite information att det var svårt för Försäkringskassans handläggare att bedöma om den försäkrade alls hade rätt till sjukpenning.

Försäkringskassan avbröt själva försöket med förenklade läkarintyg 2016  eftersom myndighetens egna uppföljningar visade att läkarna använde förenklade intyg även då ordinarie läkarintyg behövdes. Dessutom konstaterade man att de förenklade läkarintygen ofta inte gav tillräcklig information för att bedöma arbetsförmågan och rätten till sjukpenning.

Trots att utvärderingen från ISF pekar på att nya sjukfall ökar med förenklade intyg, och trots att företagen under lång tid efterfrågat mer kommunikation med vården om arbetsförmåga, fortsätter läkarna med förenklade eller minimala läkarintyg. Från och med den första mars i år gäller dessutom enligt Socialstyrelsens föreskrifter att kravet på en ”personlig undersökning” av patienten slopats, nu räcker det med ”undersökning”. Det innebär exempelvis att ett videomöte kan ersätta en personlig undersökning vid läkarbesök.

– Att personlig undersökning av läkare vid sjukskrivning inte längre ska vara huvudregel är oroande, då det riskerar leda till fler sjukskrivningar. Om den övergripande ambitionen är att ta tillvara arbetsförmåga och korta vägen tillbaka till arbete, så behöver nödvändig information som bygger på verkliga undersökningar finnas i läkarintygen. Tyvärr så verkar minimala och innehållsfattiga läkarintyg till arbetsgivaren bli allt vanligare.  Läkarintygen måste ge alla inblandade aktörer – även arbetsgivaren - tillräcklig och nödvändig vägledning i fråga om arbetsförmågans nedsättning. Utan sådan information är det svårt att sätta in effektiva insatser som gör det enklare och snabbare att komma tillbaka i arbete vid en sjukskrivning, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, Svenskt Näringsliv.

Sammanfattning av ISF rapport

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.