Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

NYHET Publicerad

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

UlrikaHavossar1.jpg

– I det tidiga och förebyggande arbetet har arbetsgivarna en viktig roll, och jag vet att det görs mycket idag, säger Ulrika Havossar.

Catharina Bäck

Företagen signalerar att det är svårt att komma i kontakt med vården, samtidigt som läkarintygen blir allt mer knapphändiga och att nödvändig information saknas, konstaterar socialförsäkringsexpert Catharina Bäck.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Försäkringskassans senaste prognos för åren 2019-2022 visar att antalet nystartade sjukskrivningar ökar, samtidigt som de långa sjukskrivningarna minskar. Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen, ser positivt på att antalet långa sjukskrivningar antas fortsätta att minska.

– Vi ser i vår senaste prognos att de korta sjukskrivningarna ökar något - dvs inflödet - samtidigt som de längsta avslutas i samma takt hela tiden och därför förutspår vi, glädjande nog, att de långa sjukskrivningarna minskar och att det sammanlagda antalet personer med sjukskrivning är på en stabil nivå, säger Ulrika Havossar.

Regleringsbrevet för Försäkringskassan är nyligen beslutat av regeringen. I det nya regleringsbrevet är målet om ett sjukpenningtal på 9,0 borttaget, men Ulrika Havossar ser inte att det förändrar arbetet på myndigheten. Hon pekar på att de mest prioriterade arbetsuppgifterna framöver är att jobba med en korrekt rättstillämpning och en ökad samverkan mellan vården, arbetsgivare och individen.

– Arbetet för en stabil och låg nivå i sjukförsäkringen fortsätter. Vårt fokus i arbetet är ökad rättssäkerhet för att rätt ersättning ska gå till rätt person. Det är grunden i försäkringen. Vi har sedan en tid arbetat för ökad samverkan och vi stärker och fokuserar ytterligare på samverkan mellan aktörerna, vilket också pekas ut i det nya regleringsbrevet, säger Ulrika Havossar.

Svenskt Näringslivs socialförsäkringsexpert Catharina Bäck ser positivt på att Försäkringskassan prioriterar samordning och samverkan, då det är efterfrågat av arbetsgivarna och kan komma att minska sjukfrånvaron.

– Det är mycket positivt att Försäkringskassan nu också ska fokusera på att samordna och samverka med de olika aktörerna i sjukprocessen. Det är efterfrågat hos våra medlemsföretag och något som vi påtalat under lång tid. Den bristande samverkan har inneburit att insatser fördröjts och sjukfrånvaron förlängts, säger Catharina Bäck.

För att minska sjukskrivningarna vill Ulrika Havossar också lyfta fram det förebyggande arbete som sker hos arbetsgivarna och det rehabiliteringsarbete som sker innan en person kommer till Försäkringskassan. Hon pekar särskilt på samarbetet mellan arbetsgivare och vården som hon tror behöver stärkas.

– Det finns många sätt att stödja individen för återgång i arbete. Förebyggande arbete och tidiga insatser vid första sjukskrivningen är viktiga för snabb återgång i arbete. I det tidiga och förebyggande arbetet har arbetsgivarna en viktig roll och jag vet att det görs mycket idag. Samarbetet mellan aktörerna i ett tidigt skede av sjukskrivningen behöver stärkas, säger Ulrika Havossar.

Catharina Bäck menar också att det är också viktigt att de tidiga insatserna i samband med sjukskrivning fungerar - redan under sjuklöneperioden. Dessvärre signalerar företagen att det är svårt att komma i kontakt med vården, samtidigt som läkarintygen blir allt mer knapphändiga och att nödvändig information saknas.

– Det har visat sig att tidiga samtal i samband med sjukskrivning mellan patient, läkare och arbetsgivare kan ge positiva resultat med goda chanser att både förhindra och förkorta sjukskrivningar. Knapphändiga läkarintyg och svårigheter att komma i kontakt med vården försvårar arbetsgivarens möjligheter att bedöma om medarbetarens arbetsförmåga kan tas tillvara trots sjukdom och gör det svårt att planera rehabiliteringsinsatser på arbetsplatsen, säger Catharina Bäck.

Den stora ökningen av psykisk ohälsa är en av utmaningarna för en låg och stabil nivå på sjukförsäkringen framöver, menar Ulrika Havossar. Hon pekar också på att de helt nya arbetsmiljöer som uppkommit i digitaliseringens spår med ständig uppkoppling som hon tror kan påverka sjuktalen. Här behövs det mer dock mer kunskap och forskning. Även vad gäller psykisk ohälsa menar Ulrika Havossar att det behövs mer forskning för att hitta framgångsrika behandlingsmetoder och hon vet att det efterfrågas mer stöd av arbetsgivarna. 

– Försäkringskassan jobbar för en låg och stabil sjukfrånvaro och eftersom psykisk ohälsa står för hälften av inflödet i försäkringen, är det något vi måste jobba med och där Försäkringskassan kan förstärka arbetet med och stödet till arbetsgivarna. Vi vet ännu inte vilka effekter helt nya arbetsmiljöer får på hälsa och sjuktal och det är något vi behöver följa framöver, säger Ulrika Havossar.

Läs mer

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.