”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.

Corona

Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan och Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Regeringen har presenterat flera viktiga förslag för att minska smittspridning av covid-19. Kompensation för sjuklönekostnader och slopade krav på läkarintyg under sjuklöneperioden är några av förslagen. Många företag är hårt pressade och i stort behov av likviditetssärkande åtgärder. Försäkringskassan är den myndighet som ska besluta om ersättning till arbetsgivare och individer. Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan menar att Försäkringskassan jobbar så snabbt som möjligt.

– Det ligger i allas intresse att systemet snabbt kommer på plats, att det är effektivt och enkelt att använda – och att de som har rätt till ersättning – både företagare och medborgare – får den så snabbt som det bara går, säger Cecilia Udin.

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, menar att läget är akut för många företag och att myndighetsbeslut måste gå fort.

– Läget för många företag är allvarligt och akut. Vi hade helst sett att sjuklöneansvaret slopats tillfälligt och att Försäkringskassan istället betalat sjukpenning från dag ett. Nu valde regeringen en annan väg och vill ersätta arbetsgivare via stödet Ersättning för höga sjuklönekostnader. Försäkringskassan måste få förutsättningar att besluta om ersättning direkt efter att arbetsgivaren deklarerat sin sjuklönekostnad, så att företagens skattekonto kan krediteras omedelbart, säger Catharina Bäck.

Försäkringskassan ser ett ökat tryck på frågor och ett ökat antal ansökningar om vab. Enligt Cecilia Udin inväntar Försäkringskassan formella beslut i riksdagen om sjuklönekostnader, slopat läkarintyg och slopat karensavdrag innan mer information kan ges.

– Regering och riksdag har ännu inte fattat formella beslut om de ändringar som aviserats med anledning av coronaviruset. I väntan på dessa lagändringar och formella beslut gäller de regler som var på plats sen tidigare. Försäkringskassan känner av ett ökat tryck med frågor, både från privatpersoner och företagare. Vi ser också ett ökat antal ansökningar av vab. Eftersom statistiken släpar cirka en månad, och man även kan ansöka i efterhand, vet vi inte exakt hur stor ökningen är, säger hon.

Regeringen har beslutat om slopat läkarintyg under sjuklöneperioden. Vad gäller för läkarintygen för smittbärarpenning?

– Det finns i dagsläget inget förslag om att läkarintyg ska tas bort för smittbärarpenning. Självklart följer vi utvecklingen mycket noga, säger Cecilia Udin.

Cecilia Udin pekar på att fokus för myndigheten är att jobba snabbt och korrekt med handläggning, utbetalningar och information framöver.

– Det är naturligtvis viktigt att både företag och privatpersoner får snabb och korrekt information om hur man skall göra för att få kompensation. Som myndighet kommer vi att använda alla de lämpliga kanaler som står till vårt förfogande för att informera när systemet väl är beslutat och på plats. Formella beslut och nödvändiga lagändringar är fortfarande inte genomförda, och detaljerna kring hur detta kommer se ut därför inte klara. Men Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt, både för privatpersoner och företagare som söker ersättningar och för Försäkringskassan så att vi snabbt och på ett korrekt sätt kan handlägga alla ansökningar, säger hon.

Catharina Bäck menar att det finns ett stort behov av tydlig information till både privatpersoner och arbetsgivare. Företagen och deras anställda har varit lyhörda och följt uppmaningarna att stanna hemma från jobbet vid minsta misstanke om virussjukdom. För många företag innebär det hög frånvaro och höga sjuklönekostnader redan i mars. Det saknas information om när kompensation för sjuklönekostnaderna kommer ske. Företagen måste känna sig trygga med att för att få kompensation för sjuklönekostnaderna.

– Vi ser att det behövs ersättning för företagens sjuklönekostnader redan nu. De anställda kompenseras för karensavdraget från den 11 mars. Sjuklönekostnaderna borde självklart ersättas från samma tidpunkt. Det finns också ett stort behov av att förenkla rutiner för egenföretagare, så att de snabbt kan få ersättning de två första veckorna i sin egen sjuklöneperiod. Vi blir kontaktade varje dag av hårt ansträngda företag som söker information om vad som gäller och hur man ska göra för att få ersättning, säger Catharina Bäck.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättning dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades i  förra veckan ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av antalet företagsrekonstruktioner

CORONAKRISEN Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

CORONAKRISEN I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.