”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

NYHET Publicerad

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.

Therese Möller

– Vårt mål är att sätta in åtgärder så att sjukskrivning undviks, säger Therese Möller, ISS Facility Services.

ISS Facility Services har över 7000 anställda i Sverige och erbjuder tjänster som städning, restaurang, vaktmästeri, reception och postservice. Den största delen av ISS tjänster utgörs av städuppdrag med kunder som Vattenfall, SEB, PostNord och Kapp-Ahl i Sverige. Företaget jobbar aktivt och systematiskt för friska medarbetare och minskar kontinuerligt antalet sjukskrivna.

– På ISS Facility Services jobbar vi aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhet. Vi jobbar med att främja hälsa, förebygga ohälsa och rehabilitera till hälsa och återgång i arbete. Vi har många förslitningsskador, speciellt hos de som varit anställda under lång tid och började sitt arbete när arbetsmiljöarbetet inte hade samma fokus som idag och mindre bra arbetsverktyg, säger Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services.

Företaget jobbar med en process med omsorgssamtal för att tidigt identifiera ohälsa. Therese Möller menar att arbetet för friska medarbetare är ett långsiktigt arbete som bygger på uthållighet. ISS mål är att sänka sjukfrånvaron med 0,25 procent varje år – vilket de har lyckats med.

– Vi försöker upptäcka ohälsa så tidigt som möjligt och med modellen med omsorgssamtal kan vi i dialog med medarbetarna tidigt sätta in stöd. Kommunikation är grunden för att minska ohälsan. Våra chefer blir allt bättre på att hantera sina rehabiliteringsärenden och fokus framöver är att tidigarelägga rehabiliteringsinsatser och fortsätta sänka sjukfrånvaron, säger Therese Möller.

En viktig del av företagets arbete är att satsa på utbildning för alla chefer för att fånga upp tecken på ohälsa. Företaget vänder sig samtidigt till alla anställda med material om vilken hjälp man kan få och hur viktigt det är att säga till direkt när de känner av fysisk eller psykisk ohälsa. ISS genomför också omfattande utbildning för medarbetare, där ergonomi och arbetsteknik är en stor del. Therese Möller menar att arbetet för friskare medarbetare förutsätter ett hälsofrämjande ledarskap, ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som inkluderar rehabilitering och att medarbetare och chefer hjälps åt.

– Vårt mål är att vi kan sätta in åtgärder så att sjukskrivning undviks och då måste vi få hjälp av våra medarbetare. De ska inte få så ont att de inte kommer till jobbet. Kan vi tidigt anpassa arbetet, där företagshälsovården är en viktig del av arbetet, kanske sjukskrivning aldrig behövs, säger Therese Möller. 

Therese Möller är kritisk mot Försäkringskassans minskande antal samverkansmöten. Hon menar att Försäkringskassan har en viktig och samordnande roll, samverkansmöten är en del för rätt beslut i rehabiliteringsprocessen. En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är något som Therese Möller tror skulle minska sjukskrivningar och önskar därför samtal och samarbete tidigare i processen. Hon vill också lyfta fram Försäkringskassans möjlighet att besluta om förebyggande sjukpenning, som hon tycker är positivt.

– Försäkringskassan har en viktig samverkansroll. Det vore fantastiskt om vi kan effektivisera rehabiliteringen och ha tidigare möten än dag, säger Therese Möller.

Therese Möller efterfrågar också bättre kunskaper hos fler läkare i bedömningen av arbetsförmågan i sjukintygen. Hon önskar att det finns mer tid för läkare, alternativt rehabiliteringssamordnare, att kontakta arbetsgivare redan vid första sjukskrivningstillfället, för att underlätta och tydliggöra vad arbetsgivaren kan erbjuda medarbetaren för hjälp och stöd för återgång i arbete, trots sjukdomen.

– Redan när man startar en sjukskrivning önskar jag att läkaren tar kontakt med arbetsgivaren. Det kanske går att undvika sjukskrivning helt genom stöd från oss. Ett problem i rehabiliteringsprocesser är att läkarintygen många gånger inte är korrekt skrivna. Vi som arbetsgivare har då svårt att se om vi kan erbjuda en tillfällig omplacering som en del av en rehabilitering för snabbare återgång i arbete, säger Therese Möller.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.