Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

NYHET Publicerad

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.

Margareta Jensen Dickson

Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.

Foto: Patrik Olsson

Stena Line är ett företag som finns i tio länder och i åtta regioner i världen. Bolaget har över 7 000 personer anställda och är den största arbetsgivaren i Sverige för rederiverksamhet. Företaget bedriver linjetrafik mellan orter, upprätthåller europavägar, och finns i Skandinavien och Europa med huvudkontoret i Göteborg. I Skandinavien har Stena Line nio fartyg med svensk flagg.

Av Stena Lines anställda jobbar majoriteten till havs. När Margareta Jensen Dickson tillträdde som HR-chef fanns ett behov av ett mer aktivt arbetsmiljöarbete. Sjuktalen var höga, många anställda hade en belastningsproblematik och personalen hade hög ålder.

– På Stena Line var sjuktalen höga. Andra servicejobb är genomgångsjobb men våra anställda stannade länge. Det är fantastiskt med personal som stannar länge men det innebar att många var sjukskrivna för belastningsskador. Vi behövde jobba aktivt för fler friska medarbetare, säger hon.

Arbetet för friskare medarbetare började i Skandinavien. En utmaning, menar Margareta Jensen Dickson, är att medarbetare och chefer jobbar till havs, där stora delar av arbetsmiljöarbetet skulle genomföras. 

– Vi lyssnade efter vad verksamheten behövde. Vi backade tillbaka och inrättade en servicefunktion för de som servar våra gäster. Vi jobbade för att stötta cheferna till havs. Vi tog också fram ett omställningsprogram för att stödja medarbetare att göra ett karriärbyte. Externa partners anlitades för att hjälpa medarbetare att skriva cv, hjälp med karriärcoachning och vissa fick möjlighet till tidig pension, säger Margareta Jensen Dickson. 

Stena Line jobbar tillsammans med företagshälsovården, lokala fackliga representanter och har en egen rehabiliteringskonsult. På båtarna finns det gym, sjukgymnast och massage. Hon beskriver att det kan vara svårt för medarbetare att boka läkartid på grund av arbetstiderna och därför är företagshälsovården viktig. En utmaning i arbetet med att minska sjukskrivningar är, enligt Margareta Jensen Dickson, att rederibolag går under en annan lagstiftning. De är anställda till sjöss. Det innebär att de anställda inte har någon självrisk i form av karensavdrag.

– Eftersom det inte känns något ekonomiskt att vara hemma så är drivkrafterna svagare, säger hon. 

Stena Line jobbar för en ökad förståelse för rederinäringen och dess storlek i Sverige. Margareta Jensen Dickson pekar framförallt på problemen med föråldrade särlagstiftningar, som inget karensavdrag och förlängd sjuklöneperiod, och menar att de behöver anpassas efter dagens förhållanden. Det innebär också att alla kontakter med Försäkringskassan sker genom Försäkringskassan sjöfart. Samma sak gäller arbetsförmedlingen. Hon upplever inte att företaget får den hjälp de skulle behöva.

– Jag skulle önska en högre medvetenhet från politiker för sjöfartsbranschen. Vi har också tagit initiativ för att få in nyanlända i sjöfartsnäringen, men vi har fått dålig respons från arbetsförmedlingen, där den största utmaningen är att de måste kunna svenska för att kunna utrymma ett fartyg. Ingen har varit intresserad. Kanske beror det på att vi har en egen arbetsförmedling – sjöfart. Samma sak gäller Försäkringskassan. Vi önskar att politikerna blir medvetna om hur stor och viktig branschen är, säger Margareta Jensen Dickson.

Stena Line har genom sitt systematiska arbetsmiljöarbete vänt trenden och har idag låga sjuktal och många unga söker sig till rederinäringen. Margareta Jensen Dickson pekar på att nyrekryteringen av medarbetare är viktig för företaget. Hon menar att sjöfartsnäringen är en traditionell bransch och att man har varit dåliga på marknadsföring. Att jobba på Stena Line har nu hög attraktivitet, säger hon.

– Många som kommer till oss har tidigare jobbat inom restaurang, butik eller café. Vi är en stor arbetsgivare för unga och på sommaren tar vi in nära 600 personer och många har sitt första jobb hos oss. De trivs väldigt bra. Medarbetarna får en egen hytt och det är attraktivt att jobba en vecka och att sen vara ledig en vecka. Att jobba på ett rederibolag är ett sätt att komma ut i världen, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.