Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

NYHET Publicerad

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.

Margareta Jensen Dickson

Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.

Foto: Patrik Olsson

Stena Line är ett företag som finns i tio länder och i åtta regioner i världen. Bolaget har över 7 000 personer anställda och är den största arbetsgivaren i Sverige för rederiverksamhet. Företaget bedriver linjetrafik mellan orter, upprätthåller europavägar, och finns i Skandinavien och Europa med huvudkontoret i Göteborg. I Skandinavien har Stena Line nio fartyg med svensk flagg.

Av Stena Lines anställda jobbar majoriteten till havs. När Margareta Jensen Dickson tillträdde som HR-chef fanns ett behov av ett mer aktivt arbetsmiljöarbete. Sjuktalen var höga, många anställda hade en belastningsproblematik och personalen hade hög ålder.

– På Stena Line var sjuktalen höga. Andra servicejobb är genomgångsjobb men våra anställda stannade länge. Det är fantastiskt med personal som stannar länge men det innebar att många var sjukskrivna för belastningsskador. Vi behövde jobba aktivt för fler friska medarbetare, säger hon.

Arbetet för friskare medarbetare började i Skandinavien. En utmaning, menar Margareta Jensen Dickson, är att medarbetare och chefer jobbar till havs, där stora delar av arbetsmiljöarbetet skulle genomföras. 

– Vi lyssnade efter vad verksamheten behövde. Vi backade tillbaka och inrättade en servicefunktion för de som servar våra gäster. Vi jobbade för att stötta cheferna till havs. Vi tog också fram ett omställningsprogram för att stödja medarbetare att göra ett karriärbyte. Externa partners anlitades för att hjälpa medarbetare att skriva cv, hjälp med karriärcoachning och vissa fick möjlighet till tidig pension, säger Margareta Jensen Dickson. 

Stena Line jobbar tillsammans med företagshälsovården, lokala fackliga representanter och har en egen rehabiliteringskonsult. På båtarna finns det gym, sjukgymnast och massage. Hon beskriver att det kan vara svårt för medarbetare att boka läkartid på grund av arbetstiderna och därför är företagshälsovården viktig. En utmaning i arbetet med att minska sjukskrivningar är, enligt Margareta Jensen Dickson, att rederibolag går under en annan lagstiftning. De är anställda till sjöss. Det innebär att de anställda inte har någon självrisk i form av karensavdrag.

– Eftersom det inte känns något ekonomiskt att vara hemma så är drivkrafterna svagare, säger hon. 

Stena Line jobbar för en ökad förståelse för rederinäringen och dess storlek i Sverige. Margareta Jensen Dickson pekar framförallt på problemen med föråldrade särlagstiftningar, som inget karensavdrag och förlängd sjuklöneperiod, och menar att de behöver anpassas efter dagens förhållanden. Det innebär också att alla kontakter med Försäkringskassan sker genom Försäkringskassan sjöfart. Samma sak gäller arbetsförmedlingen. Hon upplever inte att företaget får den hjälp de skulle behöva.

– Jag skulle önska en högre medvetenhet från politiker för sjöfartsbranschen. Vi har också tagit initiativ för att få in nyanlända i sjöfartsnäringen, men vi har fått dålig respons från arbetsförmedlingen, där den största utmaningen är att de måste kunna svenska för att kunna utrymma ett fartyg. Ingen har varit intresserad. Kanske beror det på att vi har en egen arbetsförmedling – sjöfart. Samma sak gäller Försäkringskassan. Vi önskar att politikerna blir medvetna om hur stor och viktig branschen är, säger Margareta Jensen Dickson.

Stena Line har genom sitt systematiska arbetsmiljöarbete vänt trenden och har idag låga sjuktal och många unga söker sig till rederinäringen. Margareta Jensen Dickson pekar på att nyrekryteringen av medarbetare är viktig för företaget. Hon menar att sjöfartsnäringen är en traditionell bransch och att man har varit dåliga på marknadsföring. Att jobba på Stena Line har nu hög attraktivitet, säger hon.

– Många som kommer till oss har tidigare jobbat inom restaurang, butik eller café. Vi är en stor arbetsgivare för unga och på sommaren tar vi in nära 600 personer och många har sitt första jobb hos oss. De trivs väldigt bra. Medarbetarna får en egen hytt och det är attraktivt att jobba en vecka och att sen vara ledig en vecka. Att jobba på ett rederibolag är ett sätt att komma ut i världen, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.