Undersökning: Lågt förtroende för trygghetssystemen hos företagare

NYHET Publicerad

TRYGGHETSSYSTEMEN Mer än varannan företagare räknar inte med att få tillräcklig ekonomisk kompensation via trygghetssystemen. Fyra av tio tror inte att de får det ekonomiska stöd de behöver om de blir föräldrar, visar en rapport från Swedbank. "Resultaten är alarmerande", säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på banken.

Johan Kreicbergs

Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank, menar att skillnaden i trygghet mellan en anställning och att vara företagare påverkar viljan att driva företag i Sverige.

Catharina Bäck

– Trots att företagaren är med och finansierar försäkringarna, är de inte säkra på att få ersättning vid sjukdom och föräldraskap. Så ska det självklart inte vara, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Swedbank har undersökt tilltron till trygghetssystemen hos företagare och resultatet visar stora brister när företagarna får ge sin syn på tryggheten.

– Vi har ett generellt trygghetssystem som alla betalar till och då ska också alla kunna känna trygghet vid sjukdom eller föräldraledighet. Undersökningen visar att alla betalar till försäkringen men företagare får ut mindre och litar inte på systemen. Det är allvarligt, säger Johan Kreicbergs, Swedbank och sparbankernas företagarekonom.

Johan Kreicbergs menar att tryggheten är viktig för ett ökat företagande, men framförallt är det skillnaden i trygghet mellan en anställning och att vara företagare som påverkar viljan att driva företag i Sverige.

– Tryggheten har en betydelse för viljan att starta företag. Ju sämre trygghet desto färre startar företag. Det är inte bara den absoluta nivån på trygghetssystemen som är viktig utan i Sverige är det jämförelsen i trygghetssystemen mellan att vara anställd och driva företag. Om skillnaden är stor så blir också viljan att lämna en anställning och starta företag mindre, säger Johan Kreicbergs.

Företagarna i undersökningen tillfrågades om de trodde att de skulle få tillräcklig kompensation vid föräldraledighet, sjukdom eller arbetslöshet. Resultaten visar att över hälften av de svarande inte trodde att de skulle få tillräcklig ekonomisk kompensation av trygghetssystemen. Ytterligare knappt 20 procent var tveksamma till om kompensationen skulle räcka. På frågan om de trodde att de skulle få det ekonomiska stöd de behöver om de blir föräldrar, svarade nästan 40 procent av de tillfrågade företagarna att de inte trodde att de skulle få ekonomisk kompensation. Det ska jämföras med 14 procent av de som är anställda.

– Jag tycker resultaten är alarmerande. Undersökningen visar att företagare är osäkra på om de kommer att få ersättning vid sjukdom och föräldraledighet och de tycker att det är krångligt och byråkratiskt. De litar helt enkelt inte på trygghetssystemen och det är allvarligt för tillväxten och innovationskraften i Sverige, säger Johan Kreicbergs

För att öka tilliten till trygghetssystemen menar Johan Kreicbergs att lagstiftarna måste ta hänsyn till företagares vardag och att en översyn måste göras av socialförsäkringarna med fokus på företagarnas förutsättningar. Han pekar på att företagare ofta har ojämn inkomst och det är därför systemet brister.

– Företagare är intvingade med stämjärn i ett system som är anpassat efter en löneanställning. Det behöver göras en ordentlig översyn. En företagare kan tjäna in hela sin årsomsättning under några månader och då hjälper inte att man får 80 procent av ersättningen en månad om man blir sjuk. Ett förslag att titta på är lägre avgifter för företagare, ett grundskydd och möjlighet att teckna egen försäkring. Det skulle lösa frågan om företagarnas specifika utmaning, enligt Johan Kreicbergs.

För att öka sin egen trygghet som företagare menar Johan Kreicbergs att medlemskap i en a-kassa är viktigt och att grunden i alla system är att ta ut en lön ur företaget.

– Jag tycker att alla företagare ska vara med i en a-kassa. Det ger en grundtrygghet och kostar inte mycket. Som företagare gäller det i grunden att ha en bra affärsidé och ha möjlighet att hämta ut en lön som är grunden i trygghetssystemen, menar Johan Kreicbergs. 

Svenskt Näringsliv har under lång tid påtalat att företagarens eget försäkringsskydd och trygghet måste förbättras och säkerställas i socialförsäkringen. Då trygghetssystemen upplevs som osäkra kan det innebära att människor inte vågar ta steget till företagande. Det kan särskilt påverka kvinnors ambitioner att starta eget.

– Swedbanks undersökning visar mycket tydligt att företagare inte känner och får den trygghet och säkerhet som de rimligen borde kunna förvänta sig av de generella trygghetssystemen. Trots att företagaren är med och finansierar försäkringarna, är de inte säkra på att få ersättning vid sjukdom och föräldraskap. Så ska det självklart inte vara. Det är hög tid är förbättra och förenkla regelverket för företagare inom socialförsäkringen, så att företagarnas användning av och förtroende för försäkringarna ökar, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över hur villkoren för företagare kan förbättras, så att ett tryggare företagande kan främjas. Utredningen ska även se över hur regelverket kan anpassas för dagens förändrade arbetsliv, med människor som befinner sig i gränslandet mellan anställning och företagande, som växlar mellan företagande och anställningar eller som kombinerar dessa.

– Det är positivt att regeringen äntligen tillsätter en utredning som ser över hur villkoren kan förbättras och bli mer förutsebara för företagare, så att företagare och så kallade kombinatörer kan känna större trygghet om det egna försäkringsskyddet. Socialförsäkringens utformning är viktig för fler och växande företag, säger Catharina Bäck.

Läs rapporten:

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

KOMMENTAR Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bättre matchning med omställningsstöd

OMSTÄLLNING Avgångsbidrag förlänger tiden i arbetslöshet och tidiga omställningsinsatser ger bättre matchning till nytt jobb, visar två rapporter från IFAU. "Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda", säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Reglera inte sönder tjänstepensionen”

PENSION Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv, kritiserar regeringens förslag om ökade kapitaltäckningskrav för tjänstepensionsföretag. "De innebär en överreglering och risk för försämrad avkastning, vilket kan driva bolagen och det förvaltade kapitalet utomlands."
NYHET Publicerad:

”Psykisk ohälsa ett allt större folkhälsoproblem”

SOCIALFÖRSÄKRING Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga. Tid och resurser läggs på projekt som inte gör skillnad, istället för på nödvändiga reformer, menar Kerstin Evelius, som nyligen överlämnat en utredning om psykisk ohälsa till regeringen. "Det är som att vi ser spanska sjukan komma och bygger ut infektionsklinikerna istället för att satsa på vaccination", säger hon.
NYHET Publicerad:

Almega: ”Tanken med karensavdrag är rätt och logisk”

KARENS 1 januari 2019 ändras reglerna om karens i sjuklönelagen. Nuvarande karensdag ersätts med ett karensavdrag. Syftet med regeländringen om karensavdrag är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. "Ändringens syfte är bra och logisk men lagstiftningens införande har varit en stor utmaning", säger Gunnar Ekbrant, arbetsrättsjurist och avtalsexpert på Almega.
NYHET Publicerad:

Utredning: Omfördelning av resurser mellan vården och sjukförsäkringen

STATSBIDRAG Ett årligt statsbidrag till landsting för att stimulera arbete med minskad sjukskrivning föreslås införas. Storleken på bidraget bestäms av nivån på utbetald sjukpenning för kortare sjukskrivningar, upp till  90 dagar. Med en så kallad finansiell samordning är tanken är att sjukvården får mer resurser att jobba förebyggande, framförallt inom psykisk ohälsa och att det arbetet leder till minskade sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Nu ökar sjukfrånvaron igen

SJUKSKRIVNINGAR Försäkringskassan skriver upp prognoserna för sjukförsäkringen fram till 2022. Den tidigare trenden med minskade sjukskrivningar är bruten. Under åren framöver beräknar Försäkringskassan att utgifterna för sjukpenning ökar, jämfört med tidigare år. Orsaken är ett högre inflöde av sjukskrivningar. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos.
NYHET Publicerad:

Debatt: Koppla arbetsskatterna till de sociala förmånerna

ARBETSGIVARAVGIFTER En stor del av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften, är ren skatt. Avgifter bör endast betalas på den del av lönen som ger rätt till ersättning, skriver socialförsäkringsexpert Catharina Bäck och regionchef Annika Bröms.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: ”Sjukskrivningar kostar 62 miljarder varje år”

SJUKFRÅNVARO Enligt en färsk rapport från Skandia uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar under 2017 till 62 miljarder kronor. Nära hälften av kostnaderna beror på psykisk ohälsa. Då är inte kostnaderna för sjuklön och sjukpenning inkluderade. Skandia menar att den kostnaden kan minska om det förebyggande arbetet ökar i Sverige.
NYHET Publicerad:

Kritik mot vårdskatten: Det är inte lätt att göra rätt

VÅRDSKATTEN Rättsliga oklarheter som följer med den nya vårdskatten är ett stort problem för arbetsgivare. Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för problemen. Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, menar att myndigheten ökat tydligheten. ”Ställningstagandet gör lagstiftningen mer tydlig och på vissa håll mer generös än tidigare”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Sjukpenning: Majoriteten som får avslag tillbaka i arbete

RAPPORT Allt fler sjukskrivna nekas sjukpenning – men majoriteten som får avslag kommer tillbaka till arbete, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Det är glädjande eftersom vi vet från forskningen att det finns en påtaglig risk att fastna i sjukskrivning och utanförskap om sjukskrivning pågår i en lång tid”, säger Försäkringskassans generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
NYHET Publicerad:

Allt fler i jobb efter avslutad sjukskrivning

RAPPORT Allt fler har de senaste åren nekats sjukpenning – men majoriteten som får avslag kommer tillbaka till arbete, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Det är positiva nyheter som visar att rehabiliteringskedjan fungerar. Det visar också att företagen arbetar aktivt för att ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Fler kvinnor i omställning får nytt jobb, högre lön och befattning

OMSTÄLLNING Fler kvinnor får nytt jobb, högre lön och befattning, det visar ny statistik från TRR, Trygghetsrådet. Det är också fler kvinnor än män som kommer i nytt arbete efter att de blivit uppsagda. Lennart Hedström, vd på TRR, menar att det kan finnas flera förklaringar till statistiken.
NYHET Publicerad:

Strandhäll om inspektionens kritik: ”Förändringar behövdes”

SOCIALFÖRSÄKRING Styrningen av Försäkringskassan behöver bli mer långsiktig och uthållig, enligt Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. "Regeringens uppdrag om mer stöd till människor och förändringar på myndigheten behövdes", säger socialminister Annika Strandhäll.
NYHET Publicerad:

Satsningar på frisk start för unga i arbetslivet

SOCIALFÖRSÄKRING Sjukskrivningarna ökar men det saknas forskning om varför. AFA försäkring satsar därför på ett fyraårigt forskningsprogram om unga i arbetslivet. Skanska jobbar förebyggande. "En frisk start på arbetslivet är viktigt. Det gäller både ohälsa såväl som olyckor. Vi har en nollvision för olyckor på våra arbetsplatser och sätter alltid säkerheten först", säger Ann Eriksson, HR specialist.
NYHET Publicerad:

Oklara besked från Skatteverket om vårdskatten

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för de rättsliga problem som följer med vårdskatten eftersom gränsen mellan de insatser som ska beskattas och de som ska vara skattefria är mycket oklar. Trots nya besked från Skatteverket är läget fortfarande otydligt.
NYHET Publicerad:

Utredaren Jennie Nilsson: ”Fler ska både vilja och våga starta företag”

TRYGGHETSSYSTEMEN Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur villkoren för företagare kan förbättras, för ett tryggare företagande. Företagare ska ha samma trygghet som en anställd i ett modernt arbetsliv, anser Jennie Nilsson (S), utredare.
NYHET Publicerad:

Omotiverat långa sjukskrivningar vid psykisk ohälsa

GRANSKNING Riksrevisionen har granskat sjukskrivingar vid psykisk ohälsa. Slutsatsen är att Försäkringskassans bedömningar inte är likformiga, sjukskrivningstid överskrids och kompletterande läkarintyg saknas. "Det var många fall i studien som inte hade tillräckliga underlag", säger Daniel Melén projektledare.
NYHET Publicerad:

Volvo Cars om höjd pensionsålder: ”Vi ser inget behov av regeländring”

PENSIONS- OCH FÖRSÄKRINGSFRÅGOR Volvo Cars är en attraktiv arbetsgivare. Enkelhet och trygghet är utgångspunkten i arbetet med pensions- och försäkringsfrågor. "Vi tycker mycket om kollektivavtalen. Det är rakt och enkelt, och vi har tagit bort andra erbjudanden", säger Christina Munk-Hemberg.
NYHET Publicerad:

Flygande start för ME:s nya youtubefilm

YRKESVAL På mindre än tre dygn fick filmen om livet som maskinförare som producerats av youtubestjärnan Hampus Hedström och Maskinentreprenörerna över 80 000 visningar. Och intresset håller sig.