Undersökning: Lågt förtroende för trygghetssystemen hos företagare

NYHET Publicerad

TRYGGHETSSYSTEMEN Mer än varannan företagare räknar inte med att få tillräcklig ekonomisk kompensation via trygghetssystemen. Fyra av tio tror inte att de får det ekonomiska stöd de behöver om de blir föräldrar, visar en rapport från Swedbank. "Resultaten är alarmerande", säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på banken.

Johan Kreicbergs

Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank, menar att skillnaden i trygghet mellan en anställning och att vara företagare påverkar viljan att driva företag i Sverige.

Catharina Bäck

– Trots att företagaren är med och finansierar försäkringarna, är de inte säkra på att få ersättning vid sjukdom och föräldraskap. Så ska det självklart inte vara, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Swedbank har undersökt tilltron till trygghetssystemen hos företagare och resultatet visar stora brister när företagarna får ge sin syn på tryggheten.

– Vi har ett generellt trygghetssystem som alla betalar till och då ska också alla kunna känna trygghet vid sjukdom eller föräldraledighet. Undersökningen visar att alla betalar till försäkringen men företagare får ut mindre och litar inte på systemen. Det är allvarligt, säger Johan Kreicbergs, Swedbank och sparbankernas företagarekonom.

Johan Kreicbergs menar att tryggheten är viktig för ett ökat företagande, men framförallt är det skillnaden i trygghet mellan en anställning och att vara företagare som påverkar viljan att driva företag i Sverige.

– Tryggheten har en betydelse för viljan att starta företag. Ju sämre trygghet desto färre startar företag. Det är inte bara den absoluta nivån på trygghetssystemen som är viktig utan i Sverige är det jämförelsen i trygghetssystemen mellan att vara anställd och driva företag. Om skillnaden är stor så blir också viljan att lämna en anställning och starta företag mindre, säger Johan Kreicbergs.

Företagarna i undersökningen tillfrågades om de trodde att de skulle få tillräcklig kompensation vid föräldraledighet, sjukdom eller arbetslöshet. Resultaten visar att över hälften av de svarande inte trodde att de skulle få tillräcklig ekonomisk kompensation av trygghetssystemen. Ytterligare knappt 20 procent var tveksamma till om kompensationen skulle räcka. På frågan om de trodde att de skulle få det ekonomiska stöd de behöver om de blir föräldrar, svarade nästan 40 procent av de tillfrågade företagarna att de inte trodde att de skulle få ekonomisk kompensation. Det ska jämföras med 14 procent av de som är anställda.

– Jag tycker resultaten är alarmerande. Undersökningen visar att företagare är osäkra på om de kommer att få ersättning vid sjukdom och föräldraledighet och de tycker att det är krångligt och byråkratiskt. De litar helt enkelt inte på trygghetssystemen och det är allvarligt för tillväxten och innovationskraften i Sverige, säger Johan Kreicbergs

För att öka tilliten till trygghetssystemen menar Johan Kreicbergs att lagstiftarna måste ta hänsyn till företagares vardag och att en översyn måste göras av socialförsäkringarna med fokus på företagarnas förutsättningar. Han pekar på att företagare ofta har ojämn inkomst och det är därför systemet brister.

– Företagare är intvingade med stämjärn i ett system som är anpassat efter en löneanställning. Det behöver göras en ordentlig översyn. En företagare kan tjäna in hela sin årsomsättning under några månader och då hjälper inte att man får 80 procent av ersättningen en månad om man blir sjuk. Ett förslag att titta på är lägre avgifter för företagare, ett grundskydd och möjlighet att teckna egen försäkring. Det skulle lösa frågan om företagarnas specifika utmaning, enligt Johan Kreicbergs.

För att öka sin egen trygghet som företagare menar Johan Kreicbergs att medlemskap i en a-kassa är viktigt och att grunden i alla system är att ta ut en lön ur företaget.

– Jag tycker att alla företagare ska vara med i en a-kassa. Det ger en grundtrygghet och kostar inte mycket. Som företagare gäller det i grunden att ha en bra affärsidé och ha möjlighet att hämta ut en lön som är grunden i trygghetssystemen, menar Johan Kreicbergs. 

Svenskt Näringsliv har under lång tid påtalat att företagarens eget försäkringsskydd och trygghet måste förbättras och säkerställas i socialförsäkringen. Då trygghetssystemen upplevs som osäkra kan det innebära att människor inte vågar ta steget till företagande. Det kan särskilt påverka kvinnors ambitioner att starta eget.

– Swedbanks undersökning visar mycket tydligt att företagare inte känner och får den trygghet och säkerhet som de rimligen borde kunna förvänta sig av de generella trygghetssystemen. Trots att företagaren är med och finansierar försäkringarna, är de inte säkra på att få ersättning vid sjukdom och föräldraskap. Så ska det självklart inte vara. Det är hög tid är förbättra och förenkla regelverket för företagare inom socialförsäkringen, så att företagarnas användning av och förtroende för försäkringarna ökar, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över hur villkoren för företagare kan förbättras, så att ett tryggare företagande kan främjas. Utredningen ska även se över hur regelverket kan anpassas för dagens förändrade arbetsliv, med människor som befinner sig i gränslandet mellan anställning och företagande, som växlar mellan företagande och anställningar eller som kombinerar dessa.

– Det är positivt att regeringen äntligen tillsätter en utredning som ser över hur villkoren kan förbättras och bli mer förutsebara för företagare, så att företagare och så kallade kombinatörer kan känna större trygghet om det egna försäkringsskyddet. Socialförsäkringens utformning är viktig för fler och växande företag, säger Catharina Bäck.

Läs rapporten:

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.