Utredning: Omfördelning av resurser mellan vården och sjukförsäkringen

NYHET Publicerad

STATSBIDRAG Ett årligt statsbidrag till landsting för att stimulera arbete med minskad sjukskrivning föreslås införas. Storleken på bidraget bestäms av nivån på utbetald sjukpenning för kortare sjukskrivningar, upp till  90 dagar. Med en så kallad finansiell samordning är tanken är att sjukvården får mer resurser att jobba förebyggande, framförallt inom psykisk ohälsa och att det arbetet leder till minskade sjukskrivningar.

Anders Morin
Foto: SÖREN ANDERSSON

Anders Morin, välfärdspolitisk expert.

– Förslaget är ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt långtgående, säger Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik Svenskt Näringsliv.

Utredningen ”Samspel för hälsa, Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring”, presenterade nyligen sina förslag. Konsekvenserna av förslagen är att primärvården får mer resurser och kan jobba förebyggande för att minska sjukskrivningar, framförallt vad gäller psykisk ohälsa. Resultatet beräknas leda till minskade sjukskrivningar och därmed minskade kostnader för sjukförsäkringen.

Utredningen menar att  det är tidigt i sjukskrivningen som vården har störst möjligheter att minska sjukskrivningar. Antingen med förebyggande insatser innan sjukskrivning eller innan en sjukskrivning gått in i en fas där insatser från sjukvårdens sida inte i nämnvärd utsträckning påverkar arbets- förmåga eller återgång i arbete.

Anders Morin menar att dagens system, där det inte finns något tydligt kostnadsansvar för vården vid ökande sjukskrivningar, borde förändras. Den ökande psykiska ohälsan förändrar uppdraget och kräver nya lösningar, enligt Anders Morin. Han vill se skarpare incitament för vården att minska sjukskrivningar och han är kritisk mot utredningen eftersom den inte ger tillräckligt tydligt ekonomiskt ansvar vid sjukskrivning.

– Förslaget är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt långtgående. Det borde vara ett mer direkt kostnadsansvar för hälso- och sjukvården om sjukskrivningarna ökar. En ökning borde resultera i högre kostnader för landstinget och en minskning i lägre kostnader. Samtidigt borde resurserna omfördelas till att jobba mer förebyggande. Med den modell som utredningen valt så kan landstingen bara få bidrag - inte avdrag. Jag vill se mer direkt finansiellt ansvar för sjukskrivningar, säger Anders Morin.

En annan brist i utredningens förslag, enligt Anders Morin, är att det inte ställs lika krav på alla landsting. Han vill se ett system med lika förutsättningar för alla landsting, som utgår från vilken sjukskrivningsnivå som är rimlig utifrån till exempel näringslivsstruktur och ålder.

– I utredningens förslag utgår man från respektive landstings nuvarande sjukskrivningsnivå vid bidragsberäkningen och håller man tidigare nivå erhålls ett bidrag. Det innebär att ett landstingen får ett statsbidrag även om man har en hög sjukskrivningsnivå som beror på tillkortakommanden från landstingets sida. De som jobbar framgångsrikt redan idag får inget högre bidrag för det. De senare kan dessutom ha svårare att höja sitt bidrag, om många insatser för att minska sjukskrivningarna redan är gjorda. Det ska i stället vara lika förutsättningar och tydliga incitament för alla att jobba med minskade sjukskrivningar, säger Anders Morin. 

Utgångspunkten för utredningen har varit den stora variation i sjukskrivningar som i mer än trettio år präglat svensk sjukfrånvaro. Enligt utredningen har den skapat en grogrund för kortsiktiga insatser i syfte att hejda svängningar i sjukfrånvaron, snarare än förutsättningar för en långsiktig kvalitetshöjande utveckling. Utredaren har övervägt om det finns något effektivt sätt att ge landstingen resurser för att jobba förebyggande och långsiktigt. Anders Morin menar att det inte finns några hinder för sjukvården att jobba förebyggande redan idag och att vården redan nu borde prioritera, till exempel hälsosamtal och samtalsterapi i tidiga skeden, för att motverka att sjukdom inträffar och sjukskrivning blir nödvändigt.

– Det finns inget hinder att vården redan idag jobbar förebyggande. Har man en hög sjukfrånvaro med psykisk ohälsa så borde det ställas krav på mer förebyggande arbete, säger Anders Morin.

Läs mer

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. ”Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser, säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.