Vårdsamordnare ger snabbare återgång i arbete vid depression

NYHET Publicerad

ARBETSHÄLSA Tät och regelbunden kontakt med patienten av vårdcentralerna ger tidigare återgång i arbete vid psykisk ohälsa. Det visar en studie som genomförts på Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet. Arbetet med studien har letts av Cecilia Björkelund, seniorprofessor i allmän medicin.

Cecilia Björkelund

"För personer med psykisk ohälsa är kontinuitet och tät kontakt viktigt för tillfrisknandet", säger Cecilia Björkelund, seniorprofessor i allmän medicin.

– Psykisk ohälsa är en utmaning för primärvården och köerna för att träffa en psykolog blir ofta flera månader långa. Vi har sett ett snabbare tillfrisknande och tidigare återgång i arbete för personer som får regelbunden kontakt med vårdcentralen. För personer med psykisk ohälsa är kontinuitet och tät kontakt viktigt för tillfrisknandet, säger Cecilia Björkelund. 

Den vetenskapliga studien, där nära 400 patienter ingått, har tittat på hur täta kontakter mellan vården och patienter som söker för depression, ångest och stressrelaterad ohälsa påverkar tillfrisknande och återgång i arbete. Särskilda vårdsamordnare har jobbat på vårdcentralerna med att hålla kontakt med patienterna och det arbetssättet har fått överraskande goda resultat, enligt Cecilia Björkelund.

– Med vårdsamordnarna får patienterna initialt en kontakt varje vecka med vården. Vårdsamordnaren ringer upp patienten och frågar om måendet och ger stöd och råd. Jag är själv överraskad över hur stor effekt detta ger för tillfrisknandet, säger hon.

Studien har jämfört elva vårdcentraler som infört vårdsamordnarnare och 12 vårdcentraler där man erbjuder den vård som vanligen ges till personer med depression i Västra Götalandsregionen. Enligt Cecilia Björkelund visar studien att det är bra vård på alla vårdcentraler i studien, men att tillfrisknandet går fortare med regelbunden vårdsamordnarkontakt.

– Den vanliga vården är bra vård. Det ser vi i kontrollgruppen i denna studie. Depressionen blir betydligt bättre under tre månader. De flesta återgår i arbete oavsett behandling, men det går betydligt fortare för dem som får kontinuitet och vårdsamordnarkontakt med vårdcentralen varje vecka, säger Cecilia Björkegren.

Vårdköer är ett av vårdens största problem, enligt Cecilia Björkelund och hon pekar på att det är långa väntetider för vård vid psykiska diagnoser.

– Kötid är ickevård. Det sämsta man kan göra att ställa folk på väntelista. Problemet är när personer får vänta länge på behandling, under de veckorna man väntar utan annan kontakt händer oftast ingenting. Det är dyrbar tid som kan användas bättre, säger hon.

Cecilia Björkelund menar att vårdsamordnarna också har bidragit till att patienterna får rätt behandling och därmed att höja kvaliteten i vården.

– Vårdsamordnarna bidrar till att höja kvalitet i vården. De är ett stöd under hela sjukdomsförloppet. Patienterna upplever att det är lätt att komma i kontakt med vårdcentralen och känner att de kan påverka vården. Patienterna upplever också att de får den hjälp man tycker att man behöver, säger hon.

Primärvården har genomfört många förändringar vad gäller bättre tillgång till psykoterapi, enligt Cecilia Björkelund. Detta har dock i sig inte lett till tidigare återgång i arbete. Studien visar att många patienter inte behövde tillgång till psykolog för tillfrisknande och att det upplevdes som positivt att snabbare återgå i arbete.

– Det som faller ut är om patienten får det regelbundna stöd och får tillgång till den vård som man behöver. Intressant är att patienten känner stöd att återgå till arbetet tidigare – utan att det blir negativt för tillfrisknandet. Många har kraften i sig att vända tillståndet och alla behöver inte psykoterapi, säger Cecilia Björkelund.

Det finns stora positiva hälsoekonomiska effekter av arbetet med vårdsamordnare, enligt Cecilia Björkelund. Samtidigt kostar arbetet mer på vårdcentralerna och besparingarna för minskad sjukskrivning kommer inte vårdcentralerna till del.

– Samhället vinner mycket pengar på detta arbete. Patienterna återgår tidigare i arbete och tillfrisknandet går fortare, vilket innebär minskad nettosjukskrivning. Samtidigt kostar det mer för vårdcentralerna att avsätta tid för en vårdsamordnare. Vårdcentralerna måste få finansiering för det arbetet, säger Cecilia Björkelund.

Läs mer om studien

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.