Privata aktörer påskyndar nya äldreboenden

NYHET Publicerad

OMSORG Behovet av äldreboenden ökar dramatiskt framöver. För att möta det, och ta chansen att skapa välplanerade boenden, bygger omsorgsbolaget Attendo sina egna. Företaget har jobbat upp både expertis och tempo i sitt byggande och står nu för vart femte nytt äldreboende i Sverige.

Attendo bygger i Enköping - Bredsand

Sommaren 2018 öppnar Attendo ett nytt äldreboende i Enköping med inriktningen utevistelse och trädgård.

Urban Thorén, Attendo

"Det behövs ju fler äldreboenden och då måste vi vara med och se till att det finns", säger Urban Thorén på Attendo.

Foto: KAROLINA NORELL

Attendo bygger omkring tio äldreboenden per år i Sverige och har just nu 600 lägenheter under uppbyggnad i landet. Och det finns inga planer på att dra ner på takten, berättar Urban Thorén, etableringsansvarig på företaget.

– När vi bygger själva kan vi planera huset på ett optimalt sätt för att driva verksamheten effektivt och med hög kvalitet för de som bor där. Vår affärsidé är att driva omsorg och genom det här kan vi driva mer omsorg. Det är ett sätt att expandera.  

Bakgrunden är de demografiska förändringar som väntas framöver. År 2030 är det 50 procent fler som är över 85 år jämfört med idag, och därmed ökar behovet av äldreboenden dramatiskt. 

– Om några år kommer äldreboomen igång på riktigt och då behöver vi, andra företag, och kommuner tillsammans att behöva bygga så mycket som möjligt för att möta behoven.  

För en kommun, som i snitt bygger ett boende vart tionde år, är det däremot inte lätt att få till det med byggprocesser som ofta är långa och komplicerade, konstaterar Urban Thorén.  

– Största fördelen är att vi kan jobba snabbt och effektivt eftersom vi gör det oftare och har mer kompetens. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt varje gång vi ska starta ett bygge.  

Byggföretaget som uppför fastigheten säkrar sin investering genom att ett flerårigt hyreskontrakt tecknas med Attendo. Därför är det viktigt för Attendo att noga undersöka förutsättningarna för nya boenden och säkerställa att kommunen vill köpa tjänster av företaget framöver.  

Det hanteras av ett särskilt team som arbetar med nya etableringar över hela landet och sköter kommunkontakter, gör behovsanalyser och sätter ihop förslag på byggprojekt. När bygget sedan är igång har Attendo också egna projektledare med hela vägen för att se till att blir rätt och klart i tid.  

– För oss är det är ett stort åtagande och en stor risk. Om vi ska kunna satsa och få till de här boendena måste vi känna trygghet i att veta att huset inte står tomt när det är klart – att vi inte byggt i onödan och är låsta i ett långt hyreskontrakt.  

Men själva byggandet är inte den stora delen, förklarar han. Den största insatsen görs av de Attendokollegor som sedan driver boendet. Som ska rekrytera tiotals nya medarbetare på en arbetsmarknad där bristen på personal inom vård och omsorg är skriande och där efterfrågan på kompetens inom yrket fortsätter att öka framöver.  

– Det är det största jobbet, trots att vi är en relativt attraktiv arbetsgivare. Det är många som söker sig till oss för att de tycker att det är roligt att komma till en ny fräsch verksamhet, nya lokaler och ett strukturerat sätt att jobba.  

Attendo står för 20 procent av nybyggnationer av äldreboenden i Sverige och andra privata företag står för ytterligare 20 procent.  

– Trots att det innebär att privata företag står för nästan hälften av alla investeringar i nya fastigheter känns det inte som att vi får så mycket kredd för det, säger Urban Thorén. 

Varför ska ett omsorgsbolag driva byggverksamhet?  

– Det behövs ju fler äldreboenden och då måste vi vara med och se till att det finns. Många av de boenden som vi drivit igenom hade aldrig byggts om inte vi hade gjort det.  

170 boenden på tio år 

Sedan 2008 har Attendo byggt knappt 170 omsorgsboenden i Norden med plats för 6400 personer med behov av högspecialiserad äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsnedsättningar samt individ- och familjeomsorg.  

I slutet av det tredje kvartalet i år hade Attendo 2757 lägenheter under uppförande, motsvarande 71 nya boenden som väntas öppna under 2018 och 2019. 

Företaget har 20000 anställda vid drygt 600 verksamheter i Sverige, Finland, Norge och Danmark. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

Politiskt trängd skolföretagare sålde verksamheten

VÄLFÄRD Politisk osäkerhet fick Skolhoppet, som driver en montessoriskola, att sälja till ett större bolag. Därmed är skolans framtid tryggad. "Som liten friskola är det ganska tufft och skakigt idag", säger grundaren Maria Jacky.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

I Böle har skolan blivit byns mötesplats

SKOLA När den kommunala skolan i Böle lades ner 2003, gick föräldrarna ihop för att rädda den. De startade en ideell förening som idag äger skolan, en restaurang och ett fastighetsbolag. All vinst återinvesteras, bland annat i hög personaltäthet och näringsrik mat lagad från grunden.
NYHET Publicerad:

Dialys på export stärker svensk välfärd

VÅRD Sedan det svenska dialysföretaget Diaverum köptes av ett riskkapitalbolag för elva år sedan har expansionen varit rekordartad. Företaget finns idag i uppåt 20 länder och en av framgångsfaktorerna är det systematiska kvalitetsarbetet som ständigt förbättrar för patienterna.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Politiker vallfärdar till fristående skola

GRUNDSKOLA När Jessica och Fredrik Påhlsson startade sin första skola var målet att bli bäst. Idag vallfärdar politiker och andra dit för att förstå hur de får ihop ekvationen med mindre klasser och högre lärartäthet med samma budget som kommunens skolor.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.