LogoLogo
LogoLogo
Nyhet14 maj 2018

Företagare: Vi utmålas som bovar

Ogenomtänkta och dåligt förberedda förslag. Företagare som utmålas som bovar. Regeringens näringspolitik möts med huvudskakningar från småföretagare.

Företagarkollage
Salka Börjeson Eynon, Sven-Olof Gudmundsson, Christina Cedergren

Mandatperioden går mot sitt slut för regeringen Löfven. Svenskt Näringsliv gör bokslut och sågar 53 av 92 politiska initiativ som påverkar näringslivet i en ny rapport. Slutsatsen är att regeringen inte gör särskilt bra ifrån sig, vägen är skakig, osäker och törnbeströdd. Betyget blir ”inte godkänd.”

Flera företagare bekräftar att det finns ett missnöje med regeringens näringspolitik.

Salka Börjeson Eynon äger och driver Green hotell i Tällberg i Dalarna. Hon anser att regeringens politik skapar osäkerhet för företagare i allmänhet och för småföretagen i synnerhet. Illa genomtänkta och dåligt förberedda förslag genererar ett ogästvänligt klimat för de som vill starta och driva företag.

Hon pekar bland annat ut sjukskatteförslaget, entreprenörsskatteförslaget med nya 3:12-regler, utredningen om vinster i välfärden liksom avståndsskatten och det nyligen skrotade förslaget om en exitskatt. Den senaste vars syfte var att straffbeskatta människor som flyttar från Sverige.

– Samtidigt är vi i skriande behov av duktiga medarbetare, men det är svårt, och ibland omöjligt, att anställa. Skattepengar som satsas på Arbetsförmedlingen tycks inte leda till några resultat. Ändå finns det fler anställda på Arbetsförmedlingen, än vad vi har poliser på våra gator i Sverige. Vi måste hushålla med våra resurser, säger Salka Börjeson Eynon.

I Halmstad verkar bensinstationsägaren Sven-Olof Gudmundsson. Han tycker att regeringen ställer till med mycket skada. Inte för de lagändringar som har genomförts, utan snarare för det debattklimat som skapas av illa genomtänkta förslag. Företagare utmålas som bovar, anser han.

– Regeringen har kommit med många förslag som har ställt till med osäkerhet och oreda, och som har gjort att investeringsviljan har minskat, även om inte lagförslagen har blivit verklighet, säger Sven-Olof Gudmundsson.

Framför allt vill han förändra lagen om anställningsskydd, LAS, så att företagare lättare kan anställa och samtidigt behålla kompetent personal.

– Dessutom måste möjligheterna till instegsjobb förbättras. Klyftorna i samhället blir bara större om de nyanlända inte kommer in på arbetsmarknaden.

Vårdföretagaren Christina Cedergren i Stockholm är tydlig med varför regeringen agerar som den gör.

– Regeringen låter vänsterpartiet ha ett avgörande inflytande på sin näringslivspolitik med känt resultat.

Hon efterlyser en näringslivspolitik som omfattar små och medelstora företag.

– Jag vill se ansvarsfulla upphandlingar och en övergripande diskussion om välfärdens långsiktiga inriktning och finansiering.

På frågan vad nästa regering bör prioritera svarar Sven-Olof Gudmundsson, att integrationen måste fungera. Företagare som får förbättrade möjligheter att anställa kan göra mycket gott för integrationen, är hans inställning.

Salka Börjeson Eynon instämmer. Se integrationsutmaningen som en möjlighet, reformera LAS för att bejaka en rörlig och dynamisk arbetsmarknad är hennes recept.

– En kommande regering bör ta hjälp av oss företagare istället för att stjälpa oss. Låt oss jobba i medvind istället för i motvind. Tillsammans kan vi ta vara på fantastiska möjligheter i ett fantastiskt land. Det får inte fortsätta att slarvas bort, säger Salka Börjeson Eynon.

FöretagsklimatEntreprenörskapSkatterArbetsrätt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist