Företagare: Vi utmålas som bovar

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ogenomtänkta och dåligt förberedda förslag. Företagare som utmålas som bovar. Regeringens näringspolitik möts med huvudskakningar från småföretagare.

Företagarkollage

Salka Börjeson Eynon, Sven-Olof Gudmundsson, Christina Cedergren

Mandatperioden går mot sitt slut för regeringen Löfven. Svenskt Näringsliv gör bokslut och sågar 53 av 92 politiska initiativ som påverkar näringslivet i en ny rapport. Slutsatsen är att regeringen inte gör särskilt bra ifrån sig, vägen är skakig, osäker och törnbeströdd. Betyget blir ”inte godkänd.”

Flera företagare bekräftar att det finns ett missnöje med regeringens näringspolitik.

Salka Börjeson Eynon äger och driver Green hotell i Tällberg i Dalarna. Hon anser att regeringens politik skapar osäkerhet för företagare i allmänhet och för småföretagen i synnerhet. Illa genomtänkta och dåligt förberedda förslag genererar ett ogästvänligt klimat för de som vill starta och driva företag.

Hon pekar bland annat ut sjukskatteförslaget, entreprenörsskatteförslaget med nya 3:12-regler, utredningen om vinster i välfärden liksom avståndsskatten och det nyligen skrotade förslaget om en exitskatt. Den senaste vars syfte var att straffbeskatta människor som flyttar från Sverige. 

– Samtidigt är vi i skriande behov av duktiga medarbetare, men det är svårt, och ibland omöjligt, att anställa. Skattepengar som satsas på Arbetsförmedlingen tycks inte leda till några resultat. Ändå finns det fler anställda på Arbetsförmedlingen, än vad vi har poliser på våra gator i Sverige. Vi måste hushålla med våra resurser, säger Salka Börjeson Eynon.

I Halmstad verkar bensinstationsägaren Sven-Olof Gudmundsson. Han tycker att regeringen ställer till med mycket skada. Inte för de lagändringar som har genomförts, utan snarare för det debattklimat som skapas av illa genomtänkta förslag. Företagare utmålas som bovar, anser han.

– Regeringen har kommit med många förslag som har ställt till med osäkerhet och oreda, och som har gjort att investeringsviljan har minskat, även om inte lagförslagen har blivit verklighet, säger Sven-Olof Gudmundsson.

Framför allt vill han förändra lagen om anställningsskydd, LAS, så att företagare lättare kan anställa och samtidigt behålla kompetent personal.

– Dessutom måste möjligheterna till instegsjobb förbättras. Klyftorna i samhället blir bara större om de nyanlända inte kommer in på arbetsmarknaden.

Vårdföretagaren Christina Cedergren i Stockholm är tydlig med varför regeringen agerar som den gör.

– Regeringen låter vänsterpartiet ha ett avgörande inflytande på sin näringslivspolitik med känt resultat.

Hon efterlyser en näringslivspolitik som omfattar små och medelstora företag.

– Jag vill se ansvarsfulla upphandlingar och en övergripande diskussion om välfärdens långsiktiga inriktning och finansiering.

På frågan vad nästa regering bör prioritera svarar Sven-Olof Gudmundsson, att integrationen måste fungera. Företagare som får förbättrade möjligheter att anställa kan göra mycket gott för integrationen, är hans inställning.

Salka Börjeson Eynon instämmer. Se integrationsutmaningen som en möjlighet, reformera LAS för att bejaka en rörlig och dynamisk arbetsmarknad är hennes recept.

– En kommande regering bör ta hjälp av oss företagare istället för att stjälpa oss. Låt oss jobba i medvind istället för i motvind. Tillsammans kan vi ta vara på fantastiska möjligheter i ett fantastiskt land. Det får inte fortsätta att slarvas bort, säger Salka Börjeson Eynon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Persson på S-kongressen: "Viktigt att Sverige bibehåller sin konkurrenskraft"

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraternas kongress ägde rum i Örebro i helgen. Svenskt Näringslivs ordförande, Fredrik Persson, var på plats för att lyfta viktiga näringslivsfrågor som företagens kompetensförsörjning, Sveriges konkurrenskraft och ändrade konfliktregler.
NYHET Publicerad:

Företagare: Politikerna måste förstå hur viktiga vi är

VALET 2018 Valrörelsen går in i sitt slutskede och företagare efterlyser politiker som förstår hur viktiga de är för Sverige. "Det har varit ett stort fokus på bland annat bidrag och välfärd men inte var pengarna ska komma ifrån", säger företagaren Emma Dehmer Unevik.
NYHET Publicerad:

Heta valfrågor för småföretagare

VALET 2018 Valrörelsen går in i sitt slutskede. Privat välfärd, integration, fossilfritt bränsle och att skapa jobb för nyanlända är prioriterade frågor för ett par småföretagare.
NYHET Publicerad:

”Extra föräldraledighet en märklig prioritering”

VALET 2018 Socialdemokraterna föreslår en extra veckas ledighet för föräldrar vid skollov. En märklig prioritering, anser chefekonom Bettina Kashefi. ”Partiets förslag riskerar att påverka arbetsutbudet och samhällsekonomin negativt i ett läge då svenska företag har stor brist på arbetskraft.”
NYHET Publicerad:

Så tycker blivande riksdagsledamöter om företagen

VALET 2018 Svenskt Näringsliv har tagit pulsen på samtliga politiker på valbar plats till riksdagen i höst. De lovar att förbättra villkoren för landets företag om de blir invalda i riksdagen.
NYHET Publicerad:

Företagarna: Minskat regelkrångel viktigaste valfrågan

VALET 2018 Färre regler. Det är vad Sveriges företagare önskar sig mest av allt efter valet i höst, visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel. Regelbördan skapar tidsödande administration och hämmar entreprenörskap och kreativitet, anser byggföretagaren Carin Stoeckmann.
NYHET Publicerad:

Väljarna vill förbättra företagens villkor

VAL 2018 Budskapet från väljarna är tydligt. Gör det enklare att driva företag. En ny undersökning visar att det finns stöd i opinionen för att ändra i LAS, minska regelbördan och att sänka företagsbeskattningen.
NYHET Publicerad:

Företagare: Vi utmålas som bovar

FÖRETAGSKLIMAT Småföretagare vittnar om att det finns ett utbrett missnöje med regeringens näringspolitik. Illa genomtänkta och dåligt förberedda förslag skapar ett ogästvänligt klimat för de som vill starta och driva företag.
NYHET Publicerad:

Icke godkänt, Stefan Löfven

VALET 2018 Statsminister Stefan Löfvens löften om en ny näringspolitik har inte infriats. Av 92 initiativ som regeringen gjort på viktiga politikområden för företagen har 53 skadat näringslivet och Sverige. Betyget för regeringen efter fyra år blir därför F – icke godkänd, skriver vd Carola Lemne, och efterlyser en företagsvänlig regering efter valet 2018.
NYHET Publicerad:

Järnvägsbyggare vill se kvinnlig kompetens

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Att Strukton Rail lyckats anställa så många kvinnor de senaste åren beror på en medveten satsning på kvinnor, men främst på att företaget jobbat för att skapa en öppenhet och en sund kultur där både kvinnor och män trivs, enligt vd:n Robert Röder. 
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist lägger expansionsplaner på is

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sju av tio företag som försökt rekrytera nya medarbetare har haft svårt att hitta rätt kompetens. Det visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Det gör att planerad expansion läggs på is och företagen får svårt att möta kundernas behov.
NYHET Publicerad:

Småföretagare: "Vi måste börja prata om LAS"

ARBETSMARKNAD Kjell-Arne Edvinsson vet vad han talar om när han berättar om hur lagen om anställningsskydd gör livet som småföretagare svårt och ibland omöjligt. Samtidigt tror han att lösningen kan vara att fack och arbetsgivare är överens om hur man ska tolka lagen, snarare än att skriva om den.
NYHET Publicerad:

Mer och längre utbildning inte alltid lösningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Släpp in fler privata aktörer i vägledningen som kan matcha personer direkt mot jobb, inrätta en one-stop-shop för de som invandrar till Sverige och utvidga möjligheten till provtjänstgöring för att nå legitimation. Det är framkomliga vägar för att snabba på etableringen och därmed integrationen, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Mer relevanta utbildningar kan öka lusten av lära

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenskt Näringslivs årliga gymnasierapport har precis släppts. Andelen elever som tar examen från de nationella programmen har ökat något. ”Det är positivt, men resultaten måste förbättras snabbare”, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Företagen hittar inte rätt arbetskraft

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sju av tio företag har svårt att hitta rätt medarbetare. Gymnasie- och högskoleutbildningar med låg relevans för näringslivet är en av förklaringarna, visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät.
NYHET Publicerad:

"Regeringens förslag fullständigt ogenomtänkta"

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Lagrådet levererar omfattande kritik i sitt yttrande över lagrådsremissen om Reepaluutredningen. Det måste få konsekvenser för frågans fortsatta hantering. Vi kan inte ha en regering som går emot både grundlag och Lagrådet för att nå oklara politiska mål, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor och Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Succé för rekrytering av nyanlända

INTEGRATION Sedan två år jobbar teknikföretaget ÅF intensivt med att rekrytera nyanlända ingenjörer och ingenjörer med utländsk bakgrund som bor i Sverige. Till en början gick det trögt men när det väl lossnade blev det succé. Företagets diversity coach, Amir Nazari, leder satsningen.
NYHET Publicerad:

Stor risk att företag lägger ned om vinsttaket genomförs

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Nio av tio elever, brukare och anställda inom privatdriven välfärd finns i bolag som kan tvingas att lägga ned om regeringens förslag blir verklighet. Det skriver Svenskt Näringslivs vice vd Caroline af Ugglas och Anders Morin, ansvarig välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Vinststopp kan försvåra lärarkrisen

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Ett vinststopp inom välfärden kommer att ytterligare försvåra Sveriges lärarkris. Två nya undersökningar visar nu på långtgående risker med regeringens lagförslag. "Skolor som lärare uppskattar kan komma att hotas av nedläggning".
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Därför har Sverige svårt att få fram nya storföretag

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sverige har under lång tid haft svårt att få fram nya storföretag. Sex av tio startupföretag upplever att rekryteringssvårigheter utgör ett stort tillväxthinder, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.