Så får vi mera välfärd för pengarna

RAPPORT Publicerad
Så får vi mera välfärd för pengarna

Svenskt Näringsliv har under ett och ett halvt år drivit projektet ”Värde i Välfärden”. Den grundläggande frågan har varit hur vi får mesta möjliga värde för våra skattepengar som satsas på välfärd. Projektet heter "Värde i Välfärden" och består av en rad olika delrapporter som har tagits fram med hjälp av flera externa forskare och utredare. Ansvarig för projektet är välfärdsekonom Fil Dr Mikael Witterblad.

Projektet berör bland annat ersättningssystemens utformning, hur bemanning hänger ihop med kvalitet, vilka effekter konkurrens har mer generellt på välfärdens område och lärarens betydelse för skolresultaten.

Nu sammanfattas slutsatserna på ett övergripande sätt i en rapport. Svenskt Näringsliv presenterar också tio förslag till hur resursanvändningen kan bli bättre inom välfärden.

Författare