Svenska akutsjukhus sämst i Norden

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Svenska akutsjukhus har lägst produktivitet i Norden. Mest effektiva är sjukhusen i Finland, visar en nordisk studie som Svenskt Näringsliv tagit fram.

clas_rehnberg3

Clas Rehnberg

Göran Stiernstedt

Göran Stiernstedt

Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT
Måns Rosén

Måns Rosén

Foto: BERTIL ERICSON
Thomas Berglund

Thomas Berglund

Överfulla mottagningar, brist på vårdplatser, skenande kostnader. Svensk hälso- och sjukvård mår inte bra. Ett problem är att de stora akutsjukhusen, den sektor som använder mest resurser, har lägst produktivitet i Norden.

Det visar en rapport, där professor Clas Rehnberg vid Karolinska Institutet, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, jämfört produktiviteten vid nordiska akutsjukhus som presenterades på torsdagen.

Bäst är finländska sjukhus. Danska och norska lasarett skuggar medan svenska sjukhus är sämst. Produktiviteten är i genomsnitt 40 procent lägre på svenska sjukhus än på de finska lasaretten.

Det negativa resultatet förklaras av en lång tradition av hälso- och sjukvård som kretsar kring sjukhus med akutmottagningar i kombination med en primärvård som inte kan leverera i tillräcklig utsträckning. Konsekvensen är att svensken i högre grad söker sig till akuten än till primärvården, vilket gör vården dyrare än vad den behöver vara. En svag primärvård försvårar också att få en samlad bild av vård- och omsorgsinsatser. I Finland råder det omvända förhållandet. Här satsas mer resurser på primärvården och vårdhemssektorn, mindre på sjukhusen.

Därför behövs bättre ekonomisk styrning, omfördelning av resurser och personal och att man i större utsträckning gör en översyn av driftsformer och mäter produktiviteten för att kunna värdera effektiviteten i produktionen, visar studien.

Se inspelningen i fem delar av seminariet i spellistan ovan.

Hög produktivitet sammanfaller ofta med prestationsersättningar, konkurrensutsättning och alternativa ägandeformer och går sällan ut över kvalitén, snarare tvärtom. Slutsatsen är att Sverige borde kunna bättre, att det finns utrymme för förbättringar på flera områden inom svensk sjukvård.

Det höll deltagarna med om, när tillståndet i svensk sjukvård fångades upp vid ett fullsatt seminarium i Stockholm.

Clas Rehnberg konstaterade att sjukvården fastnat i en struktur där stora resurser är låsta till sjukhusen. Samtidigt går utvecklingen åt motsatt håll i andra länder. Här utförs specialistvård inte sällan utanför sjukhusens verksamhet.

– Kanske borde vi ha en hårdare styrning av läkare och sjuksköterskor mot primärvården, reflekterade han.

Mot bakgrund av att sjukhusen slukar runt 40 procent av hälso- och sjukvårdskostnaderna är det angeläget att förbättra effektiviteten. Svenskt Näringsliv har i en tidigare rapport slagit fast att ökad produktivitet med 0,5 procent per år ger förutsättningar att klara åtagande i välfärden.   

– Därför är det viktigt att vi framöver ser över hur vi använder våra vårdresurser och jämför produktion, effektivitet och kvalitet med andra aktörer, sade Clas Rehnberg.

Måns Rosén, professor vid Karolinska Institutet och Göran Stiernstedt, regeringens utredare och ansvarig för rapporten ”Effektiv vård”, var på plats för att recensera rapporten.

De är inne på samma spår som Clas Rehnberg. Någonting måste göras åt vårdsystemet. Enligt Göran Stiernstedt så är grundproblemet att både patienter och läkare i alltför stor utsträckning söker sig till sjukhusen i stället för primärvården.

– Det gäller att utmana systemet, titta på känsliga frågor som till exempel läkarnas joursystem, inte bara pumpa in resurser utan att få någonting tillbaka.

Måns Rosén hakade på och vill se ett ökat intresse för produktivitet för att lokalisera brister.

Vid sidan av att bryta sjukhusfixeringen vill Rosén och Stiernstedt se en mer koncentrerad verksamhet, mer fokus på it samt öka beredskapen för förändringar hos sjukhusledningar.

Vd Thomas Berglund såg problemet ur privatsjukhuset Capios synvinkel. Hans erfarenheter är att det tar tid att utveckla stora system, som det inom sjukvården. Tröghet och konservatism gör att det kärvar. 

– Dessutom är det alltid krishantering någonstans, nu senast på förlossningskliniker, som gör det svårt att föra över resurser från en sektor till en annan.

Capio försöker ständigt att effektivisera och höja kvalitén på verksamheten. Produktivitetskravet ligger på två procent per år. För att klara målet går mycket tid åt att se hur arbetet fungerar i vardagen. Perspektivet är att de anställda är till för patienterna.

– Vi ägnar för lite tid av arbetsdagen åt patienterna, 6-8 minuter per dag.

Istället tvingas läkare och sjuksköterskor grotta ner sig i journaldokumentation och en tidskrävande läkemedelshantering. I framtiden hoppas Thomas Berglund kunna öka produktiviteten genom att bland annat omfördela arbetsuppgifter och införa en standardstruktur vid journaldokumentation. Dessutom vill han ha mer fokus på vårdförloppet och kvalitetstänkande.

– Idag tar arbetsuppgifter som inte skapar värde för patienten för mycket tid.

En nyckelroll i förändringsarbetet har företagets chefer. Deras engagemang och förmåga att organisera arbetet är avgörande för att skapa arbetslust hos övriga medarbetare. Den positiva andan smittar av sig på patienterna som är mer nöjda, enligt Thomas Berglund.

– Starka, lokala chefer som motiverar de anställda att göra ett bra jobb är avgörande för högre produktivitet, sade han.

Fakta

Rapporten och seminariet ingår i ett större arbete kring produktivitet och effektivitet i offentlig sektor.  Arbetet innefattar bland annat en rad delrapporter som beskriver olika delar av välfärdsproduktionen. Arbetet pågår under 2016 och delar av 2017.

Produktivitet

Mått på hur mycket som produceras jämfört med de resurser som sätts in, till exempel per arbetad timme eller satsad krona.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

På Förskolan Viljan får barnen styra

VÄLFÄRD På Förskolan Viljan styrs verksamheten mycket av barnens nyfikenhet och kreativitet. Det kräver att det finns struktur och tydlighet i grunden, enligt grundaren Vesna Birkedahl. ”Att vi är så tydliga med hur vi vill jobba är en av våra absoluta framgångsfaktorer”.
NYHET Publicerad:

Barn och äldre umgås i vardagen med nytt koncept

OMSORG Kontakten mellan barn och äldre i samhället är inte lika självklar som förr. Det vill omsorgsjätten Norlandia ändra på. Från och med nu börjar företaget att bygga sina verksamheter med förskola och äldreboende i samma hus, med gemensamma lokaler och mötesplatser.
NYHET Publicerad:

Larmet: Miljarder saknas i välfärden

VÄLFÄRD Välfärdssektorn står inför stora finansiella utmaningar de närmaste åren, visar beräkningar från Finansdepartementet. För att möta behoven krävs det att både offentliga och privata aktörer samarbetar och att skattepengarna används mer effektivt, menar representanter från näringslivet.