Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL, Lars Wiigh, EU-ansvarig och Affärsutvecklingschef, IBM, Henrik Ahlén, Affärsutvecklare och e-hälsostrateg, Alfa Bravo, Carola Lemne, VD, Svenskt Näringsliv, Lotta Gröning, krönikör och journalist, Expressen
Foto: SÖREN ANDERSSON

Annika Wallenskog, chefekonom på SKL, Lars Wiigh, EU-ansvarig och affärsutvecklingschef, IBM, Henrik Ahlén, affärsutvecklare och e-hälsostrateg, Alfa Bravo, Carola Lemne, vd, Svenskt Näringsliv, Lotta Gröning, krönikör och journalist, Expressen

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.

Annika Wallenskog, chefekonom på SKL.
Foto: SÖREN ANDERSSON

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

Malin Sahlén, seniorkonsult på New Republic.

Malin Sahlén, seniorkonsult på New Republic.

Foto: SÖREN ANDERSSON

De kommande två mandatperioderna ökar befolkningen med cirka 800 000. För att lösa de framtida välfärdsutmaningarna krävs tiotals miljarder för att bland annat bygga skolbyggnader och satsningar på att möta kompetensförsörjningen.

Men frågan handlar snarare om att vi måste försäkra oss om att vi använder våra skattekronor optimalt.

– Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva, säger Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv.  

Hon menar att det bland annat handlar om att systematisk använda privata entreprenörer som utmanare i det offentliga systemet.

– Det är i företagen som innovationen finns. Och jag tror att kommuner och landsting måste våga vara mer öppna för att ta till sig av nya idéer, säger hon.

Hon får medhåll av Lars Wiigh, EU-ansvarig och affärsutvecklingschef på IBM, som menar att det inte finns någon pengabrist utan att välfärden behöver effektiviseras.

– Jag tror att en del i arbetet kan vara att arbeta mer mot prevention. Att ge patienter en möjlighet att behandla sig själva. Vi behöver smarta lösningar. Vårt problem i dag är att vi satsar otroligt mycket pengar på välfärden i dag men vi gör helt fel saker.

Carola Lemne anser att debatten om vinst i välfärden har gjort det ännu svårare för entreprenörer att vara med och utveckla offentlig sektor.

– Den svartmålningen måste upphöra, säger hon.

En annan del handlar om att det i vård- och lärarutbildningarna saknas tekniska inslag. Vilket kan bero på en obenägenhet till förändring.

– Det är i dag ingenjörer som leder utvecklingen, konstaterar Malin Sahlén, seniorkonsult på New Republic.

Hon är medförfattare till rapporten ”Ny teknik i välfärden - vår tids välfärdsarkiv”. Rapporten visar bland annat att den digitala utvecklingen just nu sker i företagen, bland annat finns exempel på språk- och duschrobotar, digitala läkarbesök och utveckling av administrativa system.

– Sen finns det otroligt mycket att vinna på den digitala utvecklingen. Bland annat kan det minska personalbehovet och få de som arbetar inom vården att till exempel slippa lyfta patienter vilket innebär stora hälsofördelar. Vi kan även se ökad kvalitet och effektivitet för användaren, säger hon.

Sist, men inte minst, menar hon att det kan stärka svensk konkurrenskraft och välstånd.

– Men det finns en rad utmaningar. Det är en ojämn utveckling. På vissa äldreboende kan det finnas duschrobotar medan det på andra kan vara svårt att gå över från fax.

Annika Wallenskog, chefekonom på SKL, konstaterar att det hela tiden händer saker i den digitala utvecklingen inom välfärden.

– Nätläkare till exempel, om de används rätt så blir de ett jättebra komplement. Jag tror att det framöver kommer att gå väldigt snabbt i utvecklingen. Där måste vi se till att involvera personal, och se över vilka förmåner som vi kan erbjuda de som förnyar sitt arbetssätt.

Lars Wiigh på IBM lyfter fram att det även finns en stor utmaning vad gäller upphandlingar.

– Vi har en av Europas hårdaste tolkningar av LOU (Lagen om offentlig upphandling) och det hindrar såklart utvecklingen.  Jag skulle vilja se att man sätter upp en gemensam vision mellan akademin, företagen och olika myndigheter kring hur vi tillsammans kan lösa framtidens välfärdsutmaningar, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Snabbsnack mellan politiker och företagare gav viktiga insikter

ALMEDALEN 2019 Tuffa demografiska utmaningar och problemen med den minutsyrda hemtjänsten var ett par av ämnena som diskuterades då gotländska företagare fick snabbprata med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ny modell kan underlätta LAS-förhandlingar

ALMEDALEN 2019 Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. Trots det har reformerna för den moderna arbetsmarknaden halkat efter. Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Det var ämnet under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Bygglov dröjer – Gotlandsföretagare överväger att lämna ön

ALMEDALEN 2019 Kommunens långa handläggningstider fick Gotlandsföretagaren Ulrika Ek att nästan stänga igen butiken. En frustration som delas av många företag runtom i Sverige, visar siffror som presenterades. ”Det här påverkar vår investeringsvilja och chans att skapa jobb”, säger Ulrika Ek.
NYHET Publicerad:

Den svenska konkurrenskraften hackar

ALMEDALEN 2019 Under ett seminarium i Almedalen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om den svenska konkurrenskraften. Inte minst är den svaga produktivitetsutvecklingen ett problem.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.