LO ger falsk bild av friskolornas vinstuttag

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Spelet om välfärdsvinster fortsätter. I en rapport kritiserar LO skolföretag för att prioritera vinst framför kvalitet, vilket drabbar eleverna. Upprörda skolföretagare anser att facket målar upp en felaktig bild.

Paula Hammarskog

Flera av de frågor som LO pekar på i sin rapport är inte relevanta, enligt Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på Academedia.

Eva Högberg, förskolan Talento i Falun

Eva Högberg, förskolan Talento, tror att den känsliga vinstfrågan har ideologiska grunder.

Lars Dalesjö, Kubikskolan

Kvaliteten är det vi fokuserar på, aldrig vinsten, Lars Dalesjö, vd för Kubikskolan.

Foto: Gustav Dalesjö
Niklas Pålsson

Niklas Pålsson, vd Tibble Gymnasium.

LO ger bränsle till en redan inflammerad debatt om vinsttak för privata skolföretag i en ny rapport. Utgångspunkten är att skolan inte får vara en marknad, där ett fåtal skolbolag dominerar, med vinstmaximering som mål. Skattebetalarnas pengar ska gå till det de är avsedda för, anser LO.

2016 gick tre fjärdedelar av friskolornas skolpeng till vinstdrivande aktiebolag, jämfört med hälften för 15 år sedan, enligt rapporten.

Skolkoncerner kritiseras bland annat för att prioritera vinst före kvalitet, att ha fler elever per lärare än kommunala skolor och att ha en stor andel barn med högutbildade föräldrar, vilket gör det möjligt att driva verksamheten med färre lärare, samtidigt som det spär på segregationen.

Academedia hamnar ofta i skottgluggen. Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör, förstår varför debatten väcker heta känslor, men menar att den inte är befogad. I de flesta frågor handlar det i stället om att hålla huvudet kallt och tänka ett steg längre. Lärartätheten är ett exempel.

– Jag tror att det handlar mycket om att vi debatterar det viktigaste vi har, våra barn och ungdomar. När vi kombinerar det med frågan om resurser, alltså pengar, blir det extremt känslomässigt, alla vill ju på något sätt att resurserna ska vara oändliga just här. När det gäller just lärartätheten finns det flera undersökningar som visar att kvaliteten på lärare och undervisning är viktigare än lärartäthet, säger Paula Hammerskog.

Flera av de frågor som LO pekar på i sin rapport är heller inte relevanta idag, enligt Paula Hammerskog. Till exempel att vinstintresset skulle gå ut över ordentliga skolbibliotek och gymnastiksalar.

– Jag tycker det är synd att LO lever kvar i det förgångna här. Om du tittar på frågan om skolbibliotek var den relevant att diskutera för ett antal år sedan när reglerna var otydliga, och många, inklusive vi, drev frågan att inga skolbibliotek i världen kan konkurrera med den kunskap som går att hitta digitalt i dag. Idag är reglerna tydliga, debatten har nyanserats, och skolbibliotek finns.

Men i en fråga är hon självkritisk. Academedia och Sveriges friskolor har inte insett hur känslosam frågan om vinster i skolan är.

– Vi har helt enkelt varit skitdåliga på att visa vad vi bidrar med. Samtidigt visar ju verkligheten att debatten lever lite av sitt eget liv. Tio procent av Sveriges gymnasister går på någon av AcadeMedias skolor. Jag har svårt att tro att de valt våra skolor för att vi som LO säger ägnar oss åt vinstmaximering och att mer eller mindre fuska oss fram. De gör det rimligen för att vi har bra skolor som möter deras behov, säger hon.

Eva Högberg äger och driver Förskolan Talento i Falun med omkring 30 anställda och drygt hundra barn. Hon är både upprörd och förvånad över LO:s rapport som hon menar beskriver en verklighet hon inte alls känner igen sig i.

– LO försöker i vanlig ordning utmåla företagare inom skol- och förskoleverksamhet som vinsthungriga och giriga. Att vi skulle tumma på kvaliteten för att stoppa pengarna i egen ficka är främmande, både för mig och även för de branschkollegor jag känner, säger Eva Högberg.

En av LO-rapportens uppgifter är att lärartätheten är lägre i fristående skolor på grund av bland annat aktieägarnas krav på avkastning.

– Min bild är att det är tvärtom. Vår skola har väsentligt högre personaltäthet än vad de kommunala skolorna har. Jag kan inte tumma på kvaliteten om jag ska få föräldrar att sätta sina barn här, säger Eva Högberg.

Anledningen till det höga tonläget från LO:s sida och det infekterade debattklimatet rent allmänt tror Eva Högberg är ett resultat av okunskapen hos allmänheten om vinst och företagande.

– Många har svårt att förstå begrepp som bland annat vinst på operativt kapital och aktieutdelning. Jag har en känsla av att LO gärna utnyttjar denna okunskap hos allmänheten för att piska upp en motvilja mot oss.

Vad kan vara orsaken till att vinstfrågan är så känslig?
– Jag tror att det har rent ideologiska grunder. LO och Socialdemokraterna verkar vilja gå ett korståg mot oss välfärdsföretagare. Det är en viktig valfråga och de vill förmodligen sätta agendan, säger Eva Högberg.

Lars Dalesjö, är vd på Kubikskolan i Helsingborg. Grundskolan ligger i ett av de mest invandrartäta områden i staden. Han menar att kritiken att friskolor bidrar till att skapa segregation är långt ifrån sann.

– Vi har både elever som har högutbildade föräldrar och elever med föräldrar som saknar utbildning. Dessutom är ungefär hälften av våra elever från ett tredje land – vilket vi tycker är otroligt viktigt för integrationen. Det viktiga för oss är att de får samma möjligheter att förverkliga sina drömmar.

Han menar att vinstdebatten tappat fokus på det som är det viktigaste: kvaliteten.

– Det är klart att det är tråkigt att bli kallad både det ena och det andra som skolföretagare. Vi får varje dag höra vilken nytta vi gör för vårt lokalsamhälle och hur mycket eleverna trivs. De får en bra utbildning och kvaliteten är det vi fokuserar på – aldrig vinsten, säger han.

Niklas Pålsson, vd Tibble Gymnasium, har läst igenom hela LO:s rapport och han är kritisk.

– Den är väldigt onyanserad och ideologisk. Rapportförfattarna har ingen fast grund att stå på utan de tar statistik och vänder och vrider på det för att det ska matcha deras förutbestämda tes.

Han menar även att rapporten ger ett uttryck för att vinstdrivande koncerner tvingar barn att gå i deras skolor.

– Skälet till att friskolor vuxit så mycket de senaste åren är för att föräldrar vill att deras barn ska gå i dem. Det är bevisat att de levererar bättre kvalitet och har nöjdare elever. Det borde vara fokus på kvalitet i debatten – och inte ägandeform.

Text: Frida Nygren, Martin Berg och Henrik Sjögren

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välfärdens utmaningar kräver kraftsamling  

KOMMENTAR Utredningen om idéburna aktörer i välfärden har presenterat sitt förslag. Ellen Hausel Heldahl, jurist, anser att den är kontraproduktiv. ”Det riskerar att åter sätta frågan om driftsform högst på agendan istället för de utmaningar som behöver lösas”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

EU-rätten tas inte på allvar

KOMMENTAR Under senare år har det vuxit fram en diskussion kring lagstiftningens, och då särskilt grundlagens, ställning i förhållande till politiken och om den behöver stärkas. EU-rätten är sedan Sveriges inträde i EU en del av svensk lagstiftning. En färsk dom från EU-domstolen ger stöd åt dem som anser att respekten för lagstiftningen har försvagats.
NYHET Publicerad:

Tillståndskrav: Tuff batalj väntar vårdföretag

VÄLFÄRD Tuffare granskningar, utdragna handläggningstider och högre serviceavgifter. Det blir verkligheten för tusentals vårdföretag när IVO inför striktare tillståndskrav nästa år, enligt Sabina Joyau på Vårdföretagarna. ”Det kommer att bli tufft att ta sig igenom myndighetens nålsöga”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Norrbottningar går från offentlig vård till privat

VÄLFÄRD Allt fler invånare  i Norrbotten vänder offentlig sjukvård ryggen. Samtidigt listar privata vårdalternativet Norrahamn i Luleå 1 500 nya patienter om året.
NYHET Publicerad:

Svenskar är mer positiva till vinster i välfärden

VÄLFÄRDEN Motståndet mot vinster i välfärden har varit en av de rödgröna partiernas hjärtefrågor i den politiska debatten. Men majoriteten av väljarna prioriterar inte den frågan. Det visar en mätning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Privata företag jobbar smartare i välfärden

KOMMENTAR: Svensk välfärd är under press. För att klara behoven krävs att privata företag i större utsträckning utför offentligt finansierade tjänster, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Övervinster i skolan en myt

KOMMENTAR I en artikel i Svenska Dagbladet idag redovisas vinstnivåer för företagen inom skolsektorn. Den slutsats som dras är att dess vinstnivåer är relativt sett låga, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Gammal utredning bakom falska lönesiffror

VÄLFÄRD Socialdemokraterna lutar sig mot en gammal utredning när de sprider falska uppgifter om löneskillnader mellan friskolor och kommunala skolor.
NYHET Publicerad:

Kvinnliga välfärdsföretagare allt färre

WEBB-TV Kvinnliga företagare flyr välfärdssektorn, många avslutar verksamheten på grund av den politiska debatten om vinst i välfärden. Robert Thorburn, projektledare, förklarar mer i en ny film.
NYHET Publicerad:

Nedlagd byskola fick nytt liv – men hotas av politiken

VÄLFÄRD Ortsbefolkningen gick samman och återskapade byskolan som kommunen lade ner. Trots kommunens bristande tilltro till skolans bärkraft blomstrar nu verksamheten och barn och föräldrar trivs. Men hoten finns kvar – från regeringshåll.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Väljarna och S i otakt om välfärden

VALET 2018 Vinster i välfärden är ingen avgörande valfråga. Tvärtom kan utspelen om att stoppa vinsterna göra att Socialdemokraterna förlorar väljare i valet den 9 september. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

S stoppar tillkomsten av fler privata vårdcentraler

VÄLFÄRD Landstingen får rätt att stoppa etableringen av fler fristående vårdcentraler och en lag mot privatiseringen av landets akutsjukhus. Socialdemokraterna presenterade idag en rad förslag som ska ”skapa ordning och reda” i vården. ”Ett otroligt klåfingrigt utspel”, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagare: ”Jakten på kvalitet till låga kostnader är vår livsluft”

VÄLFÄRD Sverige lider inte av resursbrist inom välfärden – snarare tvärt om. Likväl brottas vård, skola och omsorg med stora problem och effektivitetsbekymmer. Problemet är alltså inte brist på pengar – utan hur de används. Privata välfärdsföretag kan visa vägen, enligt ny rapport.
NYHET Publicerad:

”S-utspel allvarligt slag mot valfriheten”

KOMMENTAR Socialdemokraternas utspel idag om att stoppa etableringen av nya vinstdrivna friskolor innebär ett allvarligt slag mot valfriheten. Det anser Anders Morin, välfärdspolitisk expert. ”Det är ett effektivt sätt att ytterligare stärka koncentrationen inom skolan”, säger han.
NYHET Publicerad:

Nej till vinstbegränsning – en seger för mångfald

VÄLFÄRD Riksdagen har röstat nej till regeringens förslag om vinstbegränsningar för företag i välfärdssektorn. Carola Lemne, vd, ser det som en seger för valfriheten.
NYHET Publicerad:

Privatanställda vänder offentlig sektor ryggen

VÄLFÄRD Privata arbetsgivare uppskattas av sina medarbetare. Bara hälften skulle söka sig till offentlig sektor om den privata arbetsgivaren försvann. Det framgår av en undersökning som SCB gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vilseledande om privata välfärdsföretag

VÄLFÄRD Socialdemokraterna har publicerat rapporten, ”De får betala priset för Sverigedemokraternas högersväng”, inför kommande valrörelse. Slutsatsen från Svenskt Näringsliv, är att den inte för debatten framåt.
NYHET Publicerad:

Svenskarna får lite vård för skattepengarna

WEBB-TV Svensk hälso-och sjukvård kostar skattebetalarna 235 miljarder kronor varje år. Men trots de höga kostnaderna får svenskarna ut relativt lite vård för pengarna, visar en rapport från OECD. Välfärdsexperten Robert Thorburn efterlyser en debatt om effektiviteten i svensk sjukvård.
NYHET Publicerad:

"Nyköpings kommun utnyttjar den privata hemtjänsten"

OSUND KONKURRENS Nyköping kommuns hemtjänst går rejält back. Kommunen pumpar in extra skattepengar. Men denna uppbackning får inte de privata hemtjänstföretagen. Trots väsentligt mindre pengar fortsätter brukarna strömma till de privata.