LO ger falsk bild av friskolornas vinstuttag

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Spelet om välfärdsvinster fortsätter. I en rapport kritiserar LO skolföretag för att prioritera vinst framför kvalitet, vilket drabbar eleverna. Upprörda skolföretagare anser att facket målar upp en felaktig bild.

Paula Hammarskog

Flera av de frågor som LO pekar på i sin rapport är inte relevanta, enligt Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på Academedia.

Eva Högberg, förskolan Talento i Falun

Eva Högberg, förskolan Talento, tror att den känsliga vinstfrågan har ideologiska grunder.

Lars Dalesjö, Kubikskolan

Kvaliteten är det vi fokuserar på, aldrig vinsten, Lars Dalesjö, vd för Kubikskolan.

Foto: Gustav Dalesjö
Niklas Pålsson

Niklas Pålsson, vd Tibble Gymnasium.

LO ger bränsle till en redan inflammerad debatt om vinsttak för privata skolföretag i en ny rapport. Utgångspunkten är att skolan inte får vara en marknad, där ett fåtal skolbolag dominerar, med vinstmaximering som mål. Skattebetalarnas pengar ska gå till det de är avsedda för, anser LO.

2016 gick tre fjärdedelar av friskolornas skolpeng till vinstdrivande aktiebolag, jämfört med hälften för 15 år sedan, enligt rapporten.

Skolkoncerner kritiseras bland annat för att prioritera vinst före kvalitet, att ha fler elever per lärare än kommunala skolor och att ha en stor andel barn med högutbildade föräldrar, vilket gör det möjligt att driva verksamheten med färre lärare, samtidigt som det spär på segregationen.

Academedia hamnar ofta i skottgluggen. Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör, förstår varför debatten väcker heta känslor, men menar att den inte är befogad. I de flesta frågor handlar det i stället om att hålla huvudet kallt och tänka ett steg längre. Lärartätheten är ett exempel.

– Jag tror att det handlar mycket om att vi debatterar det viktigaste vi har, våra barn och ungdomar. När vi kombinerar det med frågan om resurser, alltså pengar, blir det extremt känslomässigt, alla vill ju på något sätt att resurserna ska vara oändliga just här. När det gäller just lärartätheten finns det flera undersökningar som visar att kvaliteten på lärare och undervisning är viktigare än lärartäthet, säger Paula Hammerskog.

Flera av de frågor som LO pekar på i sin rapport är heller inte relevanta idag, enligt Paula Hammerskog. Till exempel att vinstintresset skulle gå ut över ordentliga skolbibliotek och gymnastiksalar.

– Jag tycker det är synd att LO lever kvar i det förgångna här. Om du tittar på frågan om skolbibliotek var den relevant att diskutera för ett antal år sedan när reglerna var otydliga, och många, inklusive vi, drev frågan att inga skolbibliotek i världen kan konkurrera med den kunskap som går att hitta digitalt i dag. Idag är reglerna tydliga, debatten har nyanserats, och skolbibliotek finns.

Men i en fråga är hon självkritisk. Academedia och Sveriges friskolor har inte insett hur känslosam frågan om vinster i skolan är.

– Vi har helt enkelt varit skitdåliga på att visa vad vi bidrar med. Samtidigt visar ju verkligheten att debatten lever lite av sitt eget liv. Tio procent av Sveriges gymnasister går på någon av AcadeMedias skolor. Jag har svårt att tro att de valt våra skolor för att vi som LO säger ägnar oss åt vinstmaximering och att mer eller mindre fuska oss fram. De gör det rimligen för att vi har bra skolor som möter deras behov, säger hon.

Eva Högberg äger och driver Förskolan Talento i Falun med omkring 30 anställda och drygt hundra barn. Hon är både upprörd och förvånad över LO:s rapport som hon menar beskriver en verklighet hon inte alls känner igen sig i.

– LO försöker i vanlig ordning utmåla företagare inom skol- och förskoleverksamhet som vinsthungriga och giriga. Att vi skulle tumma på kvaliteten för att stoppa pengarna i egen ficka är främmande, både för mig och även för de branschkollegor jag känner, säger Eva Högberg.

En av LO-rapportens uppgifter är att lärartätheten är lägre i fristående skolor på grund av bland annat aktieägarnas krav på avkastning.

– Min bild är att det är tvärtom. Vår skola har väsentligt högre personaltäthet än vad de kommunala skolorna har. Jag kan inte tumma på kvaliteten om jag ska få föräldrar att sätta sina barn här, säger Eva Högberg.

Anledningen till det höga tonläget från LO:s sida och det infekterade debattklimatet rent allmänt tror Eva Högberg är ett resultat av okunskapen hos allmänheten om vinst och företagande.

– Många har svårt att förstå begrepp som bland annat vinst på operativt kapital och aktieutdelning. Jag har en känsla av att LO gärna utnyttjar denna okunskap hos allmänheten för att piska upp en motvilja mot oss.

Vad kan vara orsaken till att vinstfrågan är så känslig?
– Jag tror att det har rent ideologiska grunder. LO och Socialdemokraterna verkar vilja gå ett korståg mot oss välfärdsföretagare. Det är en viktig valfråga och de vill förmodligen sätta agendan, säger Eva Högberg.

Lars Dalesjö, är vd på Kubikskolan i Helsingborg. Grundskolan ligger i ett av de mest invandrartäta områden i staden. Han menar att kritiken att friskolor bidrar till att skapa segregation är långt ifrån sann.

– Vi har både elever som har högutbildade föräldrar och elever med föräldrar som saknar utbildning. Dessutom är ungefär hälften av våra elever från ett tredje land – vilket vi tycker är otroligt viktigt för integrationen. Det viktiga för oss är att de får samma möjligheter att förverkliga sina drömmar.

Han menar att vinstdebatten tappat fokus på det som är det viktigaste: kvaliteten.

– Det är klart att det är tråkigt att bli kallad både det ena och det andra som skolföretagare. Vi får varje dag höra vilken nytta vi gör för vårt lokalsamhälle och hur mycket eleverna trivs. De får en bra utbildning och kvaliteten är det vi fokuserar på – aldrig vinsten, säger han.

Niklas Pålsson, vd Tibble Gymnasium, har läst igenom hela LO:s rapport och han är kritisk.

– Den är väldigt onyanserad och ideologisk. Rapportförfattarna har ingen fast grund att stå på utan de tar statistik och vänder och vrider på det för att det ska matcha deras förutbestämda tes.

Han menar även att rapporten ger ett uttryck för att vinstdrivande koncerner tvingar barn att gå i deras skolor.

– Skälet till att friskolor vuxit så mycket de senaste åren är för att föräldrar vill att deras barn ska gå i dem. Det är bevisat att de levererar bättre kvalitet och har nöjdare elever. Det borde vara fokus på kvalitet i debatten – och inte ägandeform.

Text: Frida Nygren, Martin Berg och Henrik Sjögren

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Juridikprofessorer sågar regeringens lagrådsremiss om välfärden

VÄLFÄRD Regeringens lagrådsremiss om vinsttak i välfärden kan strida mot grundlagen. Det menar två professorer i juridik. "Det är en väldigt politiserad utredning som ligger till grund för remissen", konstaterar Karin Åhman, tidigare professor i offentlig rätt vid Uppsala Universitet.
NYHET Publicerad:

Så blir offentlig verksamhet mer effektiv

WEBB-TV Kommunala välfärdstjänster kan utföras mer effektivt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv. Robert Thorburn, projektledare, förklarar hur.
NYHET Publicerad:

"Regeringens vinstförslag bryter mot svensk grundlag"

DEBATT Regeringens föreslagna vinstbegränsning bryter mot svensk grundlag och med all sannolikhet mot EU:s rättighetsstadga, skriver Anders Thorstensson, chefsjurist på Svenskt Näringsliv, och Jan-Mikael Bexhed, advokat.
NYHET Publicerad:

Regeringen och Vänsterpartiet vill bestraffa kvalitetsarbete

KRÖNIKA Om regeringens och Vänsterpartiets förslag blir verklighet, så försvinner min uppskattade förskola, skriver Eva Högberg, ägare till förskolan Talento.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare rasar: Kommer lämna över nyckeln till Stefan Löfven

VÄLFÄRD Välfärdsföretagare ryter ifrån mot regeringens nya lagrådsremiss i frågan om vinstbegränsningar inom omsorgen. "Om det här förslaget blir verklighet så kommer jag personligen lämna över nyckeln till vår verksamhet till Stefan Löfven", säger Claes Bromander, som är grundare och delägare i Denbro.
NYHET Publicerad:

"Vi har inte råd med en ideologisk strid"

VÄLFÄRD Vinstbegränsningar i skolor och omsorg sågas av flera privata skolaktörer. Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, tycker att det är häpnadsväckande att regeringen går vidare med ett hårt kritiserat utredningsförslag.
NYHET Publicerad:

Carola Lemne: Ett dråpslag mot välfärden

VÄLFÄRD Regeringen och Vänsterpartiet har lagt fram ett lagförslag om vinstbegränsning i välfärden, trots en förödande kritik från ett samlat näringsliv, tunga statliga myndigheter och ekonomisk expertis. "Regeringens förslag bygger på ideologi och myter", säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Privata äldreboenden håller hög klass

VÄLFÄRD Privata äldreboenden hävdar sig väl jämfört med kommunala utförare, visar Socialstyrelsens årliga kvalitetsundersökning. Privata aktörer har i högre grad rutiner för vårdplanering och läkemedelsgenomgångar, enligt Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Forskare om LO-rapportens slutsatser: "Snarare tvärtom"

VINST I VÄLFÄRDEN Vinst i välfärden leder till ökade klyftor, urholkad mångfald och tilltagande segregation. Det hävdar LO i en rapport som presenterades på måndagen. Men detta påstående finner inget stöd i data.
NYHET Publicerad:

Ihåligt försvar av vinstbegränsning

VINST I VÄLFÄRDEN Idéburna skolföretag ska inte omfattas av vinstbegränsning. ”Att man måste undanta icke vinstdrivande aktörer från en vinstbegränsningsregel eftersom många av dem skulle tvingas i konkurs, säger något om konsekvenserna av den föreslagna regleringen”, säger projektledare Robert Thorburn.
NYHET Publicerad:

LO ger falsk bild av friskolornas vinstuttag

VÄLFÄRD Spelet om välfärdsvinster fortsätter. I en rapport kritiserar LO skolföretag för att prioritera vinst framför kvalitet, vilket drabbar eleverna. Upprörda skolföretagare anser att facket målar upp en felaktig bild.
NYHET Publicerad:

Oseriöst av LO om friskolor

KOMMENTAR Den svenska friskolemodellen bygger på att alla elever och föräldrar oavsett storleken på plånbok får välja. I de flesta länder är det en lyx förbehållen de bättre bemedlade. LO:s häxjakt på valfriheten och välfungerande populära skolor är ett svek inte minst mot de egna medlemmarna, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Elever i friskolor presterar bättre

KOMMENTAR En ny undersökning visar att friskolorna och dess elever visar på bättre resultat än i kommunala skolor. Bland annat känner eleverna i friskolor större studiero, och de är mer nöjda med delaktighet och inflytande. Mot denna bakgrund blir regeringens agerande i välfärdsdebatten än svårare att motivera, skriver välfärdsexpert Anders Morin.
NYHET Publicerad:

”Stopp för valfriheten” – en dålig vinnarslogan för S

DEBATT Regeringen väljer att gå vidare med ett förslag om att begränsa vinsterna i välfärden. Trots att den utredning som Ilmar Reepalu (S) gjorde har sågats av ett stort antal tunga remissinstanser. Förslaget kommer i praktiken innebära att många privata företag inom skola och äldreomsorg tvingas lägga ner, skriver Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Företagare: "Vinstförslaget är ohederligt"

VÄLFÄRD ”Det är oerhört märkligt att man fokuserar på att slå sönder de ekonomiska förutsättningarna för att driva privata välfärdsföretag", säger Thomas Denward, vd i Denbro Omsorg AB.  
NYHET Publicerad:

Märkligt att regeringen håller kvar vid vinstförbudet i omsorg och skola

KOMMENTAR Regeringen svänger och anser att mångfald, konkurrens och vinstsyftande företag, är bra för att stärka kvaliteten inom vården. Det framgår av en utredning. Anders Morin liknar det vid en intellektuell härdsmälta, att regeringen samtidigt håller fast vid vinstsyftets skadliga effekter inom omsorg och skola.
NYHET Publicerad:

Friskolor kritiska mot vinstförbud

VÄLFÄRD Snabba vinster och bristande utbildningskvalitet. Så fungerar de fristående skolorna menar regeringen som nu vill införa ett vinsttak för välfärdsföretagen. Men det är en verklighetsbild som är helt fel, menar skolföretagen.
NYHET Publicerad:

Privat vs. offentlig välfärd – hur ser kvalitetsskillnaderna ut?

KOMMENTAR Det är svårt att ge en entydig bild av kvaliteten inom vård, skola och omsorg. Bland annat därför att det beror på vem man frågar, skriver Robert Thorburn, projektledare inom välfärd. För att ge en bättre bild har han sammanställt en rad kvalitetsmätningar och länkar till mer information.
NYHET Publicerad:

Norskt familjeföretag har köpt upp 69 förskolor och skolor – i Sverige

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Oron är stor bland svenska välfärdsföretagare som vittnar om hur Reepalus vinstförslag kommer att slå. Men hos norska paret Randi och Hans Jacob Sundby finns ingen oro alls. Bara i år har de köpt upp 69 förskolor och skolor i Sverige genom sitt företag Læringsverkstedet.
NYHET Publicerad:

Myt att skattemedel försvinner med privata välfärdsföretag

VÄLFÄRD Många tror att privata företag inom vård, skola och omsorg leder till att skattemedel försvinner från välfärden. Det är ett förenklat påstående, menar Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv, som reder ut frågan i en film.