Höjd resolutionsavgift skadar näringslivet

NYHET Publicerad

SKATT Regeringen står fast vid att resolutionsavgiften ska höjas, om än bara för en period. Detta trots svidande kritik från flera instanser och spekulationer om att Nordea kan komma att lämna Sverige om förslaget går igenom. ”Vi har varit kritiska mot förslaget från början och har varit tydliga med att vi anser att det är en dold skattehöjning”, säger Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering på Svenskt Näringsliv.

Magdalena Andersson (S), finansmarknadsminister Per Bolund (MP), Sofia Bildstein-Hagberg
Foto: TT/Pressbild

Per Bolund (MP), Magdalena Andersson (S) och Sofia Bildstein-Hagberg.

Under en pressträff på torsdagen meddelade finansminister Magdalena Andersson (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) att resolutionsavgiften ska höjas för år 2018. Syftet är enligt regeringen att stärka buffertarna och möjligheten att skydda ekonomin från de kostnader som en finansiell kris innebär.

Samtidigt backar regeringen i fråga om förslaget att slopa taket för resolutionsreserven. Finansministern meddelar också att en bankskatt kommer finnas på plats 2019.

Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering menar att det är bra att man frångår tanken på en ständigt växande reserv men samtidigt så är beskedet knappast ett förtydligande av var gränsen går för vad som är avgifter motiverade av stabilitetsskäl och rena skatteuttag.

– Det vi vet är att bankernas kostnader kan komma att öka framöver och det riskerar att vältras över på konsumenter och företag genom höjda priser. Vi har från början varit tydliga med att vi anser att det är en dold skattehöjning. Det står vi fast vid, säger hon.

Beslutet att behålla taket för resolutionsreserven grundar sig i den remisskritik som framkommit från framför allt tillsynsmyndigheterna på finansmarknadsområdet. Sofia Bildstein-Hagberg menar att det hade varit klokt av Finansdepartementet att stämma av regelförändringarna med expertmyndigheter på ett tidigare stadium.

–  Frågan om resolutionsregelverkets utformning har under flera år varit föremål för utredning. Det saknas knappast kompetens och kunskap på området. De synpunkter som framkom i remissrundan kan knappast ha varit överraskande.

Sofia Bildstein-Hagberg anser att ogenomtänkta förslag som påverkar förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet negativt skadar förtroendet för Sverige som stabilt investeringsland.

–  Oavsett om eller i vilken utsträckning det genomförs så har förslaget till ändrat resolutionsregelverk redan nu skadat näringslivsklimatet. Det hade kunnat undvikas om beredningsprocessen gett rimlig tid och utrymme för eftertanke, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Martin Tunström vinnare av Näringslivets Skattedelegations mediapris 2017

PRIS Näringslivets Skattedelegations mediapris går i år till Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern i Kalmar. Priset är ett stipendium på 100 000 kronor, som går till den person som gjort bäst insatser för att öka intresset och förståelsen för skatternas betydelse för företag, individer och samhällsekonomin i stort.
NYHET Publicerad:

Höjd resolutionsavgift skadar näringslivet

SKATT Regeringen står fast vid att resolutionsavgiften ska höjas, om än bara för en period. Detta trots svidande kritik från flera instanser och spekulationer om att Nordea kan komma att lämna Sverige om förslaget går igenom.
NYHET Publicerad:

Nordeachef: Harmonisera regelverket i Sverige

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Höjd resolutionsavgift har fått Nordeas bankledning att diskutera en flytt av bankens administrativa säte i Sverige till något grannland. ”Regelverket skiljer sig från andra europeiska länder, vilket innebär att vi får sämre förutsättningar i Sverige”, säger Anna Storåkers, Sverigechef på Nordea, i en intervju med Entreprenör. 
NYHET Publicerad:

”Förslaget om höjd resolutionsavgift är egentligen en dold skattehöjning”

SKATT Svenskt Näringsliv ställer sig kritiskt till regeringens nya förslag om att banker och värdepappersbolag ska betala en höjd resolutionsavgift och att även taket för resolutionsreserven ska slopas. ”Det är en dold skattehöjning som till stor del riskerar att drabba bankkunderna”, säger Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Kilometerskatten kostar oss 10 miljoner per år”

TRANSPORTER Regeringen vill införa en ny skatt som kommer att slå hårt mot industrin i landet. Vägslitageskatten, även kallad kilometerskatten, kommer att innebära kraftigt ökade utgifter för många transportberoende företag. ”Det är vansinniga summor som tynger ner den redan hårt ansatta industrin ännu mer", säger Jonas Wiklund, koncern-vd för Wibax i Piteå.
NYHET Publicerad:

Särskild löneskatt slår mot äldrebemanning

ARBETSGIVARAVGIFT Mycket pekar på att regeringen kommer att lägga fram förslaget om löneskatt på äldre i vår. Förslaget skapar osäkerhet bland företag som anställer äldre och det riskerar även att slå mot äldre som driver eget.
NYHET Publicerad:

Företagare fick upprättelse

REDOVISNING Skatteverket åkte på pumpen. Anklagelser om falska fakturor i redovisningen hos företagare var felaktig. Det anser landets högsta förvaltningsdomstol.
NYHET Publicerad:

Brister i domar om F-skattsedel

SKATTER Det brister i ett stort antal domar som rör F-skattesedeln. Det framgår av en rapport från Svenskt Näringsliv. En slutsats är att domstolarna inte visar tillräcklig omsorg i själva domskrivningen.
NYHET Publicerad:

Sänkt skatt gav fler företag i Schweiz

SKATTER Att konkurrera om invånare och företagsetableringar med skatter har visat sig framgångsrikt i Schweiz. I Obwalden insåg man att de lokala skatteuttaget måste minskas för att förhindra utflyttning. Exemplet är hämtat från vår "Reformbank" som ger tips på företagande och tillväxt på andra ställen i världen.