Inspirationsveckan 2021

Inspirationsveckan genomfördes 15-19 november

Varje år arrangerar Svenskt Näringsliv inspirationsdagar för att politiker och tjänstemän inom kommun och region ska få mer kunskap kring hur man kan arbeta för ett ännu bättre företagsklimat. Med den osäkerhet som fortfarande råder kring resor och stora konferenser genomförde vi i år istället en inspirationsvecka med lunchwebbinarier på ett nytt tema varje dag.

Nedan har du tillgång till hela veckans sändningar och extramaterial.

Att leda mot ett bättre företagsklimat

Vad krävs av den politiska ledningen och högsta tjänstemannaledningen för att åstadkomma verklig förbättring av företagsklimatet? I samtal med några av landets framgångsrikaste kommuner undersöker vi vad som har krävts för att föra deras kommuner till toppen.

Medverkande

Per Vorberg
Kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun, Sverigetvåa i årets ranking
Mikael Peterson
Kommunstyrelsens ordförande i Kungsör kommun, den kommun som klättrat mest på fem år
Peter Schölander
Kommunstyrelsens ordförande i Höganäs kommun, med södra Sveriges bästa rankingplacering
Claes Nordmark
Kommunstyrelsens ordförande i Bodens kommun, som klättrat över 200 platser sedan 2014

Se webbinariet igen

Material

Träning för bättre service

Världens bästa idrottare tränar hårt och målmedvetet. När Armand Duplantis tog OS-guld i Tokyo fick han feedback från coachen efter varje hopp för att inte missa några detaljer. Även servicen och kvalitet i kommunens myndighetsutövande kan utvecklas och förbättras av kontinuerlig träning och feedback. Vid detta seminarium diskuteras hur träning kan ge bättre service i kommunal myndighetsutövning och några spännande exempel presenteras.

Medverkande

Maria Söderlund
Miljö- och byggchef i Sollefteå
Maria Faltin
Näringslivschef i Nybro
Sanna Tardell
Business manager på Transcom
Madeleine Nemstrand
Näringslivsutvecklare i Falkenberg

Se webbinariet igen

Material

Minskad brottslighet och ökad trygghet – att involvera näringslivet

Att skydda sig mot brott och minska personalens känsla av otrygghet har blivit vardag för de allra flesta företag. Tid och pengar läggs på säkerhetsåtgärder som annars skulle använts för att utveckla företagets verksamhet. Tillväxt, innovationer och nyanställningar får stå tillbaka för den ökande kriminaliteten.

Tillsammans med näringslivet kan kommunerna utveckla handlingsplaner för proaktiva insatser. Detta är ett arbete som inletts i flera kommuner. Under inspirationstimmen lyfter vi flera goda exempel och reflekterar kring kommuners och näringslivets samverkan för ett samhälle med ökad trygghet och minskad brottslighet.

Medverkande

Henrik Andershed
Professor i psykologi och kriminologi. Han är en av forskningsledarna vid CAPS - Center for Criminological and Psychosocial Research vid Örebro universitet. Henriks forskning handlar främst om kriminalitet och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete
Jan Landström
Kriminolog och Säkerhetssamordnare i Nacka kommun sedan 23 år. Nacka jobbar strukturerat med att samla in kunskap om hur brott och otrygghet utvecklas i kommunen och involverar näringslivet i det arbetet.
Ann Rönnäng
Regional brottsförebyggande samordnare hos Polisen i Region Väst. Ann har varit polis i snart 30 år och bland annat jobbat som kommunpolis i Kungsbacka.

Se webbinariet igen

Material

Information om den kommande guiden som nämndes under webbinariet fås via e-postadressen brottsguiden@svensktnaringsliv.se och där går det också att lägga in en beställning.

Effektivare och attraktivare upphandlingar

En stor del av kommunens verksamhet köps in från externa leverantörer. Kommunen vill ha en effektiv upphandling som ger hög kvalitet till ett fördelaktigt pris. För att uppnå detta behöver upphandlingarna uppfattas som attraktiva av potentiella leverantörer. Kategoristyrning är nyckeln till att åstadkomma detta. Vi tittar närmare på kommuner som har lyckats och implementeringsexperternas bästa lärdomar för att komma igång.

Medverkande

Sebastian Nordgren
Inköpschef i Nacka
Ellen Hausel Heldahl
Expert, Svenskt Näringsliv
Johan Johansson
Upphandlingschef i Alvesta

Se webbinariet igen

Material

Yrkesvux för minskat utanförskap och växande företag

Tillgång till kompetens har tillsammans med upphandling varit den fråga som oftast fått sämst betyg när Svenskt Näringsliv varje åter mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner. Mellan vart fjärde och vart femte rekryteringsförsök misslyckas. Framför allt råder brist på personer med gymnasial yrkesutbildning. Under dagens webinarium tar vi del av kommuner som lyckats bygga ut sin vuxenutbildning för att möta behoven och få fler i arbete. 

Medverkande

Simon Dahlgren
Verksamhetschef för vuxenutbildningen i Skellefteå kommun
Mats Berglund
Sektionschef för kompetensförsörjning i Falu kommun

Se webbinariet igen

Material

Vill du veta mer? Kontakta:

Daniel Andersson
Björn Lindgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist