NYHET25 april 2018

Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. TyvÀrr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och lÀsare som vill fÄ en bÀttre förstÄelse för konflikten bör komplettera med andra kÀllor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert pÄ arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrÄgor.

Nyhetsmagasinet Fokus publicerade i nummer 16 2018 en lĂ€ngre artikel om hamnkonflikten i Göteborg med rubriken ”Sista striden det Ă€r”. LĂ€sare som Ă€r angelĂ€gna om en balanserad och mindre konspiratorisk bild av konflikten bör komplettera med andra kĂ€llor. Fokusartikeln har Hamnarbetarförbundets perspektiv, men innehĂ„ller ocksĂ„ sak- och slarvfel.

Hamnarbetarförbundets Erik Helgeson benĂ€mns ”Stefan” och den tidigare LO-juristen Kurt Junesjö fĂ„r heta ”Kjell”. Det Ă€r sĂ„dant som hĂ€nder.

Mer besvĂ€rande för artikelns trovĂ€rdighet Ă€r att Hamnarbetarförbundet fĂ„r stĂ„ helt oemotsagt. Erik Helgeson sĂ€ger att arbetsgivarna i Sveriges Hamnar tillĂ€mpar en ”utestĂ€ngningspolicy” gentemot Hamnarbetarförbundet. Verkligheten Ă€r att Sveriges Hamnar nu gör samma skillnad som lagstiftningen mellan fackförbund som har kollektivavtal och fackförbund som inte har det.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen syftar till kollektivavtal om arbetsfred. Kollektivavtal kommer inte till av sig sjÀlva och innebÀr, nÀr de vÀl Àr trÀffade, Ätaganden frÄn bÄda parter, mest utmÀrkande Àr fredsplikten. Lagstiftningen vill stödja parternas strÀvanden att trÀffa kollektivavtal och det Àr det som kommer till uttryck i Sveriges Hamnars policy. Om fackförbund som inte har, eller inte vill ha, kollektivavtal och dÀrmed fredsplikt, kan utnyttja sitt avtalslösa tillstÄnd för att med hot om eller verkstÀllda stridsÄtgÀrder tilltvinga sig förmÄner vid sidan av avtalet minskar incitamenten för de avtalsbÀrande parterna att ta ansvar och trÀffa kollektivavtal.

DÀrför fÄr Hamnarbetarförbundet, som senast i medlingen 2017 sade nej till den tillgÀngliga lösningen, ett hÀngavtal pÄ branschens rikstÀckande kollektivavtal, finna sig i att inte omfattas av de förmÄner som ett hÀngavtal skulle ha gett förbundet.

NÀr det gÀller arbetsmiljön har arbetsgivaren det fulla arbetsmiljöansvaret. Hamnarbetarförbundet har det inte. Arbetsgivaren samverkar med den fackliga organisationen och det sker nu med Transports representanter.

I Fokus artikel framstÀlls det som om APM Terminals fritt kunde vÀlja kollektivavtalspart nÀr företaget tog över driften av containerhamnterminalen 2011. APM Terminals Àr medlemsföretag i Sveriges Hamnar och omfattas dÀrför av branschens rikstÀckande kollektivavtal, Hamn- och Stuveriavtalet, som Sveriges Hamnar har ingÄtt med Transportarbetareförbundet, Transport. Transport Àr det representativa facket. Svensk rÀtt tillÄter inte undantrÀngning av ett kollektivavtal. Verkligheten Àr mer komplex Àn i Fokus artikel.

I artikeln sÀgs ocksÄ att Hamnarbetarförbundet har strejkat i begrÀnsad omfattning och att APM Terminals har lockoutat i större skala. I sjÀlva verket pÄgick enligt statliga Medlingsinstitutet Hamnarbetarförbundets stridsÄtgÀrder i princip hela det första halvÄret 2017, med undantag för nÄgra dagar i januari och mars. Detta minskade gradvis hamnens kapacitet, och APM Terminals lockout kom till sist som ett svar pÄ Hamns övertidsblockad i ett lÀge nÀr verksamheten ÀndÄ inte kunde bedrivas som avsett.

Hamnarbetarförbundet framstÀlls gÀrna i medierna som ett fack bland andra. Men som förbundet ofta pÄpekar Àr dess organisationsmodell grunden för förbundets existensberÀttigande. Den innebÀr bland annat medlemsomröstningar och stort lokalt sjÀlvbestÀmmande. Det Àr omöjligt att förena handupprÀckning om beslut pÄ enskilda arbetsplatser med ett centralt rikstÀckande kollektivavtal som trÀffas av medlemmarnas representanter. NÄgra hamnavdelningars vÀgran att acceptera fredsplikt, riksavtal och storavdelningar var orsaken till att de uteslöts frÄn Transport i början av 1970-talet och dÄ bildade Hamnarbetarförbundet. Förbundet har sedan dess positionerat sig utanför den svenska arbetsmarknadsmodellen med klasskampsretorik och motstÄnd mot LO och mot avtal med arbetsgivare om fredsplikt.

Den som vill fÄ en bÀttre förstÄelse av hamnkonflikten Àn vad nyhetsmagasinet Fokus artikel kan bidra till kan jag rekommendera bland annat följande artiklar och underlag:

Medlarnas rapport till Medlingsinstitutet om hamnkonflikten

Lars-Olof Pettersson i Arbetsmarknadsnytt om Hamnarbetarförbundets krav pÄ medlemsomröstningar

KonfliktreglernaArbetsmarknadArbetsrÀttArbetsgivarfrÄgorStrejkrÀtt
Kontakta Svenskt NĂ€ringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter pÄ Tidningen NÀringslivet
Tidningen NĂ€ringslivet
Tidningen NÀringslivet Àr för dig som Àr intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och nÀringspolitik.
Prenumerera pÄ Nytt frÄn Svenskt NÀringsliv
Kontakta Svenskt NĂ€ringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera pÄ Nytt frÄn Svenskt NÀringsliv
Ta del av fler nyheter pÄ Tidningen NÀringslivet
Tidningen NĂ€ringslivet
Tidningen NÀringslivet Àr för dig som Àr intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och nÀringspolitik.
Kontakta Svenskt NĂ€ringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter pÄ Tidningen NÀringslivet
Tidningen NĂ€ringslivet
Tidningen NÀringslivet Àr för dig som Àr intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och nÀringspolitik.
Prenumerera pÄ Nytt frÄn Svenskt NÀringsliv
Kontakta Svenskt NĂ€ringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter pÄ Tidningen NÀringslivet
Tidningen NĂ€ringslivet
Tidningen NÀringslivet Àr för dig som Àr intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och nÀringspolitik.
Prenumerera pÄ Nytt frÄn Svenskt NÀringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist