Ensidigt perspektiv i Fokus om hamnkonflikten

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Nyligen publicerade nyhetsmagasinet Fokus en artikel om hamnkonflikten i Göteborg. Tyvärr ger artikeln endast Hamnarbetarförbundets perspektiv och läsare som vill få en bättre förståelse för konflikten bör komplettera med andra källor, exempelvis medlarnas rapport, skriver Kjell Frykhammar, expert på arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.

Kjell Frykhammar - 02

Nyhetsmagasinet Fokus publicerade i nummer 16 2018 en längre artikel om hamnkonflikten i Göteborg med rubriken ”Sista striden det är”. Läsare som är angelägna om en balanserad och mindre konspiratorisk bild av konflikten bör komplettera med andra källor. Fokusartikeln har Hamnarbetarförbundets perspektiv, men innehåller också sak- och slarvfel.

Hamnarbetarförbundets Erik Helgeson benämns ”Stefan” och den tidigare LO-juristen Kurt Junesjö får heta ”Kjell”. Det är sådant som händer.

Mer besvärande för artikelns trovärdighet är att Hamnarbetarförbundet får stå helt oemotsagt. Erik Helgeson säger att arbetsgivarna i Sveriges Hamnar tillämpar en ”utestängningspolicy” gentemot Hamnarbetarförbundet. Verkligheten är att Sveriges Hamnar nu gör samma skillnad som lagstiftningen mellan fackförbund som har kollektivavtal och fackförbund som inte har det.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen syftar till kollektivavtal om arbetsfred. Kollektivavtal kommer inte till av sig själva och innebär, när de väl är träffade, åtaganden från båda parter, mest utmärkande är fredsplikten. Lagstiftningen vill stödja parternas strävanden att träffa kollektivavtal och det är det som kommer till uttryck i Sveriges Hamnars policy. Om fackförbund som inte har, eller inte vill ha, kollektivavtal och därmed fredsplikt, kan utnyttja sitt avtalslösa tillstånd för att med hot om eller verkställda stridsåtgärder tilltvinga sig förmåner vid sidan av avtalet minskar incitamenten för de avtalsbärande parterna att ta ansvar och träffa kollektivavtal.

Därför får Hamnarbetarförbundet, som senast i medlingen 2017 sade nej till den tillgängliga lösningen, ett hängavtal på branschens rikstäckande kollektivavtal, finna sig i att inte omfattas av de förmåner som ett hängavtal skulle ha gett förbundet.

När det gäller arbetsmiljön har arbetsgivaren det fulla arbetsmiljöansvaret. Hamnarbetarförbundet har det inte. Arbetsgivaren samverkar med den fackliga organisationen och det sker nu med Transports representanter.

I Fokus artikel framställs det som om APM Terminals fritt kunde välja kollektivavtalspart när företaget tog över driften av containerhamnterminalen 2011. APM Terminals är medlemsföretag i Sveriges Hamnar och omfattas därför av branschens rikstäckande kollektivavtal, Hamn- och Stuveriavtalet, som Sveriges Hamnar har ingått med Transportarbetareförbundet, Transport. Transport är det representativa facket. Svensk rätt tillåter inte undanträngning av ett kollektivavtal. Verkligheten är mer komplex än i Fokus artikel.

I artikeln sägs också att Hamnarbetarförbundet har strejkat i begränsad omfattning och att APM Terminals har lockoutat i större skala. I själva verket pågick enligt statliga Medlingsinstitutet Hamnarbetarförbundets stridsåtgärder i princip hela det första halvåret 2017, med undantag för några dagar i januari och mars. Detta minskade gradvis hamnens kapacitet, och APM Terminals lockout kom till sist som ett svar på Hamns övertidsblockad i ett läge när verksamheten ändå inte kunde bedrivas som avsett.

Hamnarbetarförbundet framställs gärna i medierna som ett fack bland andra. Men som förbundet ofta påpekar är dess organisationsmodell grunden för förbundets existensberättigande. Den innebär bland annat medlemsomröstningar och stort lokalt självbestämmande. Det är omöjligt att förena handuppräckning om beslut på enskilda arbetsplatser med ett centralt rikstäckande kollektivavtal som träffas av medlemmarnas representanter. Några hamnavdelningars vägran att acceptera fredsplikt, riksavtal och storavdelningar var orsaken till att de uteslöts från Transport i början av 1970-talet och då bildade Hamnarbetarförbundet. Förbundet har sedan dess positionerat sig utanför den svenska arbetsmarknadsmodellen med klasskampsretorik och motstånd mot LO och mot avtal med arbetsgivare om fredsplikt.

Den som vill få en bättre förståelse av hamnkonflikten än vad nyhetsmagasinet Fokus artikel kan bidra till kan jag rekommendera bland annat följande artiklar och underlag:

Medlarnas rapport till Medlingsinstitutet om hamnkonflikten

Lars-Olof Pettersson i Arbetsmarknadsnytt om Hamnarbetarförbundets krav på medlemsomröstningar

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välkommet att Lagrådet får yttra sig om konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Regeringen lägger fram ett lagförslag för att begränsa strejkrätten mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund. "Det är ett välkommet besked från regeringen", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
NYHET Publicerad:

LO jämför äpplen och päron i lönestatistiken

KOMMENTAR LO fortsätter att jämföra äpplen och päron i lönestatistiken. Att kvinnor som grupp arbetar betydligt färre timmar än män tar LO inte hänsyn till i sin Jämställdhetsbarometer. Men ska vi får en saklig debatt kring kvinnors och mäns löner kräver det att vi mäter och jämför samma saker, skriver Emelie Nordström, ansvarig för jämställdhetsfrågor.
NYHET Publicerad:

Jacke: Det är utmärkt att parterna enats

HAMNSTREJKEN Den aviserade hamnstrejken är avblåst. "Jag hoppas att överenskommelsen är början till en mer konstruktiv anda", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Elefanten i rummet – hur ska totalförsvaret finansieras?

DEBATT Det sägs ofta att ”säkerhet måste få kosta”. Detta är helt korrekt, men frågan är för vem? Näringslivet ställer gärna upp och gör sin bit, men staten måste ta sitt ansvar som garant för säkerheten och allmännyttan. Det finns inga gratisluncher eller magiska genvägar, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET Publicerad:

Företagen förbereder sig inför hamnstrejk

KONFLIKT Natten till den 6 mars kommer Hamnarbetarförbundet av allt att döma att gå ut i full strejk. Nästan alla svenska hamnar kommer att beröras av strejken, vilket i sin tur påverkar det svenska näringslivet.
NYHET Publicerad:

Hela näringslivet enat i hamnkonflikten

HAMNKONFLIKTEN Hamnarbetarförbundet har i dag varslat om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Hela näringslivet står enat i sitt stöd för Sveriges Hamnar i konflikten med Hamnarbetarförbundet, betonar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Enat näringsliv stödjer ansvarsfull lockout

HAMNKONFLIKTEN "Hamnarbetarförbundets agerande drabbar hela Sverige. Det skadar näringslivet och vår handel med andra länder. Nu måste detta få ett slut", säger Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten – slagfältet i handelskrigen

KOMMENTAR I allt fler sammanhang talas om risken för handelskrig mellan olika länder och regioner i världen. En protektionistisk inställning går stick i stäv med det som på många sätt byggt vårt välstånd. Men vi behöver faktiskt också lyfta blicken och diskutera hur svenska företagets kunskapsbaserade tillgångar kan skyddas i en internationell kontext, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Här är facken som varslar mest

KONFLIKTREGLER Fackförbund utan kollektivavtal varslar mest om konfliktåtgärder. Av 19 varsel från fackliga parter under fjolåret stod Syndikalisterna för 14, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om ändrade konfliktregler

STREJKRÄTT Svenskt Näringsliv ställer sig bakom förslaget att skynda på lagen om ändrade konfliktregler. "Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Otillräckliga förslag från högskoleutredning

KOMMENTAR Förslagen från Styr- och resursutredningen är otillräckliga. De privata företagen står för jobb och välfärd i Sverige – och huvuddelen av svensk forskning. Ändå spelar de en undanskymd roll i utredningen. Och de utmaningar som den högre utbildningen och forskningen står inför i en allt tuffare global konkurrens nämns inte alls.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga får driva yrkesutbildningar

KOMMENTAR Rekordmånga får tillstånd att driva yrkesutbildningar, visar siffror från Myndigheten för yrkeshögskolan. "Det är goda nyheter för den som jobbat för en expansion av yrkeshögskolan", skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert yrkesutbildning för vuxna.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hamnkonflikten är orimlig

KOMMENTAR Hamnarbetarförbundets pågående landsomfattande strejker och blockader är orimliga på flera sätt, konstaterar Jan-Olof Jacke, vd. Nu brådskar det att få lagstiftning på plats.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet nobbade bud – nu bryter konflikten ut

HAMNKONFLIKTEN Sveriges Hamnar accepterade det bud som parterna i hamnkonflikten fick av medlarna på tisdagen. Men Hamnarbetarförbundet ratar budet. Det innebär att konflikten kommer att bryta ut på onsdag morgon.
NYHET Publicerad:

Möjligheter och risker i skattepolitiken framöver

KOMMENTAR Idag får Sverige till sist en regering. Den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver, då en lång rad punkter i överenskommelsen behandlar skatter.