LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 oktober 2018

Svenska företag viktiga för att nå klimatmål

Natten till måndag presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin rapport om möjligheterna att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader. Det är positivt att det nu finns vetenskapliga fakta kring förutsättningarna att nå Parisavtalets klimatmål, skriver klimatexpert Maria Sunér Fleming.

Maria Sunér Flemming, energi- och klimatexpert

Det mest positiva budskapet i rapporten är att det fortfarande är möjligt att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader. Detta kommer dock att kräva mycket stora ansträngningar och förändringar i samhällets alla delar.

En helt avgörande faktor är internationell samverkan. Alla världens länder och regioner behöver agera samlat för att det ska vara möjligt att klara Parisavtalet. Sveriges och EU:s fokus inför det internationella klimatmötet i Polen måste vara att få på plats ett tydligt och transparent internationellt regelverk med gemensamma regler för bokföring och rapportering av utsläppen. Fokus behöver också vara att Parisavtalets parter höjer sina ambitioner vid den första globala avstämningen år 2023.

Rapporten pekar på prissättning av koldioxid som ett centralt verktyg för minskade utsläpp. Ett globalt pris på koldioxid är något som Svenskt Näringsliv har förespråkat i många år. Ett globalt pris skulle skapa möjlighet att nå omfattande globala utsläppsminskningar på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som diskussionerna om klimatpolitikens påverkan på konkurrenskraften skulle bli irrelevanta. Svenskt Näringsliv anser att en bra början vore sammanlänkningar av de utsläppshandelssystem som finns runt om i världen, och att dessa i större utsträckning harmoniserades. Detta skulle sedan på sikt kunna utvecklas till en mer harmoniserad prissättning av koldioxid.

Rapporten visar att netto-noll klimatutsläpp till 2050 är en viktig förutsättning för möjligheten att hålla den globala uppvärmningen till under 1,5 grader. Svenskt Näringsliv är sen tidigare tydliga med att vi anser att EU bör anta en målsättning om netto-noll klimatutsläpp till 2050. Detta är något som vi fortsatt kommer att verka för.

Rapporten tydliggör också behovet av att hålla alla dörrar till klimatneutrala teknologier öppna. Kärnkraft, såväl som förnybart och annan ny teknik behövs. I rapporten pekas även negativa utsläpp ut som en viktig åtgärd för att begränsa den globala uppvärmningen.

Att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är mycket utmanande, men det skapar också möjligheter. Sverige har goda förutsättningar att göra vår del för att begränsa den globala uppvärmningen så långt som möjligt och bidra långt utanför Sveriges gränser. Vi har ett nästintill koldioxidfritt elsystem, god tillgång till fossilfria råvaror och bränslen och ett näringsliv i global framkant vad gäller klimat. Industrin är aktiv i att hitta innovativa lösningar på hur klimatutsläppen från deras processer ska minska och att utveckla effektiva produkter med bra klimatprestanda. Genom export av dessa smarta produkter, tjänster och kunskap har svenska företag har alla möjligheter att bidra positivt till Parisavtalet uppfyllande globalt.

Energi och klimat
Skriven avMaria Sunér Fleming
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist