NYHET4 september 2018

Varken hemligt eller konstigt att näringslivet opinionsbildar

I rapporten "Pengarna bakom samhällspolitiken" från Arena Opinion och LO (som är en av Arenagruppens finansiärer) försöker författaren hävda att Svenskt Näringsliv dominerar valrörelsen ekonomiskt. Rapporten är full av felaktigheter.

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

För det första är Svenskt Näringsliv inte en partipolitisk aktör. Det kan vara svårt för LO och därtill knutna aktörer att förstå detta, men ett tips för att få insikt i hur det kan fungera är att se på systerorganisationerna TCO och SACO. Det går mycket bra att vara en part på arbetsmarknaden utan att tillhöra ett partipolitiskt lag.

Vilket leder oss till punkt två, som är att Svenskt Näringsliv följaktligen inte bedriver någon valrörelse. Precis som alla andra organisationer bildar vi visserligen opinion – en grundlagsfäst rättighet – och verkar för att våra frågor ska få genomslag i debatten. Men det är något annat än att ställa upp i val. Det är alltså felaktigt att påstå att vi utgör en del av högern, Alliansen eller den politiska borgerligheten.

I stället är Svenskt Näringsliv en organisation som företräder 60 000 små, medelstora och stora företag och vars vision lyder ”företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.”

Jämfört med många liknande organisationer i andra länder har vi ett bredare anslag. Vi vänder oss mot idén att näringslivet skulle vara ett särintresse. Vi vill inte ha särskilda fördelar för vissa av våra medlemmar, som handelshinder och subventioner, utan vi strävar ett gott företagsklimat i allmänhet. Det är ett allmänintresse att det är gynnsamt att starta och driva företag. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Det gör också att vi lägger förhållandevis mycket energi på att främja fri företagsamhet och en väl fungerande marknadsekonomi.

Rapporten från Arena Opinion och LO har, liksom en del av de kommentarer som följt, en dragning åt det konspirationsteoretiska. Exempelvis försöker rapporten belägga Svenskt Näringsliv med att stå bakom obskyra Facebooksidor som sprider rasistisk propaganda. Det är bisarra påståenden som fullständigt saknar grund.

Det är inget underligt eller hemligt med att näringslivet lägger resurser på opinionsbildning. Att Svenska Arbetsgivareföreningens informationsdirektör för snart ett halvt sekel sedan skrev en strategi-pm är välkänt. Sådana skriver varje intresseorganisation varje år. Att inte göra det är tjänstefel. Inte heller var Sture Eskilssons pm särskilt hemlig.

Vi förstår att det för vissa är provocerande med en intresseorganisation som bildar opinion för fri företagsamhet och marknadsekonomi. Men vi kommer inte att sluta att verka för att vår vision blir verklighet och för att Sverige ska nå vårt långsiktiga mål. Det är vår rättighet och det är bra för Sverige. Vad Arena Opinion och LO än tycker om det.

Svenskt NäringslivValet 2018
Skriven avPeter Isling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist