Vårt material

Svenskt Näringslivs rapporter, pressmeddelanden, remissvar och skrivelser.

Våra nyheter hittar du i vårt nyhetsarkiv.

Visar 41 - 60 av 1402
RAPPORTPublicerad: Lokalt företagsklimat Ranking 2019
RAPPORTPublicerad: iPraktiken Företag

iPraktiken Företag

iPraktiken Företag är boken för dig som tar emot praktikanter/praoelever i din verksamhet. Den innehåller tips och stöd i kontakterna med eleven och skolan inför och under prao/praktik. Se även gärna material för elev och skola på eduna.se.

RAPPORTPublicerad: Immaterialrätt - att ta hand om innovationer

Immaterialrätt - att ta hand om innovationer

Immaterialrätt - att ta hand om innovationer beskriver hur man skyddar en ny produkt, innovation eller idé innan lansering på marknaden. Det finns stenciler att beställa till materialet.

RAPPORTPublicerad: iPraktiken Samling

iPraktiken Samling

Prao eller praktik är en värdefull möjlighet för elever att komma i kontakt med arbetslivet. iPraktiken ger tips och stöd innan, under och efter prao- eller praktikperioden för elev, skola och företag.

RAPPORTPublicerad: Lär känna ett yrke

Lär känna ett yrke

I Lär känna ett yrke får eleverna bekanta sig med arbetslivet genom att söka upp och intervjua personer från olika branscher som ryms inom aktuellt program. Materialet är integrerat med de övergripande målen om arbetsmarknad och entreprenörskap som finns i läroplanen.

RAPPORTPublicerad: Vår ekonomi - i korthet

Vår ekonomi - i korthet

Vår ekonomi - i korthet beskriver grunden för samhällsekonomin. Materialet beskriver även hur samhällsekonomi och privatekonomi hör ihop. Genom en ökad förståelse för samhällets ekonomi får eleven en större möjlighet att påverka sin vardag.

RAPPORTPublicerad: Varg

Varg

Varg är en bok som handlar om fem företagsamma barn vilka startar en tidning i brist på sommarjobb. Tillsammans med huvudpersonen får läsaren bekanta sig med entreprenörskap och företagande. Det finns en lärarhandledning att beställa till materialet.

RAPPORTPublicerad: Samverkan för framtiden

Samverkan för framtiden

Samverkan för framtiden är en skrift för arbetsplatser som tar emot elever på prao, praktik och apl för att underlätta samarbetet mellan skola och näringsliv så att fler elever kommer ut på arbetsplatser och företag under sin tid i skolan.

RAPPORTPublicerad: Samverkan skola - näringsliv

Samverkan skola - näringsliv

Samverkan skola - näringsliv belyser tio olika sätt på vilka skolan kan samverka med näringslivet genom exempel hämtade från grundskolan och gymnasiet. Vi hoppas att du som läser blir inspirerad att utveckla ditt sätt att samverka.

RAPPORTPublicerad: iPraktiken Skola

iPraktiken Skola

iPraktiken Skola är boken för skolor som har praktikanter eller praoelever ute i arbetslivet. Den innehåller tips och stöd i kontakterna med eleven och företaget inför och under prao/praktik. Se även gärna material för elev och företag på eduna.se.

RAPPORTPublicerad: iPraktiken Elev

iPraktiken Elev

iPraktiken Elev är boken som ger tips och stöd till eleven inför, under och efter prao eller praktik. Se även gärna material för skola och företag på eduna.se.

RAPPORTPublicerad: Glasskiosken

Glasskiosken

Glasskiosken ger på ett kreativt tillvägagångssätt eleven en inblick i hur företagande fungerar. Detta görs genom att eleven simulerat äger en glasskiosk och sköter försäljningen under en sommar. Det finns en lärarhandledning att beställa till materialet.

RAPPORTPublicerad: Det har blivit bättre: Sverige under 150 år

Det har blivit bättre: Sverige under 150 år

Det har blivit bättre: Sverige under 150 år; Hur gick det till när Sverige gick från att vara en fattig jordbruksekonomi till att bli ett av världens rikaste länder? Materialet innehåller övningsuppgifter.