LogoLogo
LogoLogo
Rapport3 juli 2018

Näringslivet som samhällsentreprenörer - så klarar vi kompetensförsörjningen

Naringslivet_som_samhallsentreprenor_webb.pdf.png
Naringslivet_som_samhallsentreprenor_webb.pdf.png

Håller näringslivet på att ta över politikernas roll när det gäller att lösa viktiga samhällsproblem? En väl fungerande kompetensförsörjning är en ödesfråga för Sverige. Utan tillgång till kompetenta medarbetare kan inte svenska företag växa och utvecklas. Det skadar tillväxt, jobb och välfärd i vårt land. Siffrorna i denna rapport talar sitt tydliga språk.

Sverige har allvarliga problem med kompetensförsörjningen. Och många av problemen är strukturella. De beror på brister i de offentliga utbildningssystemen. Bristerna har varit kända och påpekats under en längre tid. Ändå saknar politiken tillräcklig handlingskraft. Nödvändiga reformer genomförs inte. Politiken hänger inte med den snabba utvecklingen i näringslivet. När politiken inte agerar så agerar näringslivet. Istället för att vänta på politiska förändringar tar allt fler företag och entreprenörer egna initiativ för att lösa kompetensförsörjningen. En del initiativ har funnits under längre tid; andra är relativt nytillkomna.

Samhällsentreprenörernas initiativ ställer viktiga principiella frågor. Ser vi en förskjutning mellan politik och näringsliv när det gäller ansvar för olika delar av utbildningssystemet? Hur bör i så fall en sådan utveckling förstås och bedömas? Vilka nya former för finansiering kan det kräva? Hur bejakar politikerna denna entreprenörsanda? Vilken blir politikens roll när många av de nya lösningarna formas i näringslivet? Om dessa frågor handlar denna rapport. Sverige behöver en debatt om rollfördelningen mellan politik och näringsliv inom utbildningsområdet.

Skriven avJohan Olsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist