Näringslivet som samhällsentreprenörer - så klarar vi kompetensförsörjningen

RAPPORT Publicerad
Naringslivet_som_samhallsentreprenor_webb.pdf

Håller näringslivet på att ta över politikernas roll när det gäller att lösa viktiga samhällsproblem? En väl fungerande kompetensförsörjning är en ödesfråga för Sverige. Utan tillgång till kompetenta medarbetare kan inte svenska företag växa och utvecklas. Det skadar tillväxt, jobb och välfärd i vårt land. Siffrorna i denna rapport talar sitt tydliga språk.

Sverige har allvarliga problem med kompetensförsörjningen. Och många av problemen är strukturella. De beror på brister i de offentliga utbildningssystemen. Bristerna har varit kända och påpekats under en längre tid. Ändå saknar politiken tillräcklig handlingskraft. Nödvändiga reformer genomförs inte. Politiken hänger inte med den snabba utvecklingen i näringslivet. När politiken inte agerar så agerar näringslivet. Istället för att vänta på politiska förändringar tar allt fler företag och entreprenörer egna initiativ för att lösa kompetensförsörjningen. En del initiativ har funnits under längre tid; andra är relativt nytillkomna.

Samhällsentreprenörernas initiativ ställer viktiga principiella frågor. Ser vi en förskjutning mellan politik och näringsliv när det gäller ansvar för olika delar av utbildningssystemet? Hur bör i så fall en sådan utveckling förstås och bedömas? Vilka nya former för finansiering kan det kräva? Hur bejakar politikerna denna entreprenörsanda? Vilken blir politikens roll när många av de nya lösningarna formas i näringslivet? Om dessa frågor handlar denna rapport. Sverige behöver en debatt om rollfördelningen mellan politik och näringsliv inom utbildningsområdet.

Författare