Finansdepartementets Promemoria Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att ändra tidpunkten för första tillämpning av kravet på att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/03159


Svenskt Näringslivs diarienummer

122/2019