Förslag till förordning om statsbidrag för utveckling av branschvalidering,

REMISS Publicerad

Utvecklandet av kvalifikationer i arbetslivet och branschmodeller för validering är viktigt för företagens kompetensförsörjning. Företag inom alla branscher och i alla delar av landet kämpar med att hitta rätt personer med rätt kompetens vid rätt tid. Därför är det bra och helt avgörande att syftet med statsbidraget är att främja kompetensförsörjning och kompetensutveckling genom förbättrad tillgång till validering i arbetslivet.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

-


Svenskt Näringslivs diarienummer

80/2020