Förslag till Rekommendationer från RKR om Drift_ och investeringsredovisning samt Förvaltningsberättelse

REMISS Publicerad

Rådet för kommunal redovisning har lämnat förslag på två nya rekommendationer om kommunal redovisning. Svenskt Näringsliv anser att förvaltningsberättelsen i en kommuns årsredovisning bör innehålla en beskrivning av vilka marknader kommunen agerar på, en bedömning av risken för avvikelser från konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande säljverksamhet samt en beskrivning av hur risken följs upp och hanteras. Rekommendationen om förvaltningsberättelse bör kompletteras med ett sådant krav.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Rådet för kommunal redovisning


Externt diarienummer

RKR R14-RKR R15


Svenskt Näringslivs diarienummer

60/2019