Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

REMISS Publicerad
 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi 2018/03025/B


Svenskt Näringslivs diarienummer

159/2018