Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)

REMISS Publicerad

Förslag som långsiktigt sänker kostnaden för att anställa för arbetsgivare kan bidra till ökad sysselsättning och lägre arbetslöshet. Ingångsavdraget har förutsättningar för att uppnå detta för den berörda gruppen och bör därför prövas. 

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi/2019/04157/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

161/2019