Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd

REMISS Publicerad

Investeraravdraget infördes den 1 december 2013 i syfte att stimulera investeringar i mindre företag och därigenom förbättra kapitalförsörjningen för dessa företag. Reglerna innebär förenklat att en fysisk person som förvärvar andelar i ett mindre företag vid bildandet av företaget eller vid en nyemission, får göra avdrag i inkomstslaget kapital med hälften av betalningen för andelarna. Avdrag medges med högst 650 000 kr per person och år.

 

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi/2019/04238/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

163/2019