Promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

REMISS Publicerad

Promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit.


 

Avsändare

Justitiedepartementet / migrationsenheten


Externt diarienummer

2019/00097/L7


Svenskt Näringslivs diarienummer

13/2019