Promemorian En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv välkomnar förslaget till förstärkning av stödet vid korttidsarbete men anser också att det behövs en möjlighet till ännu större kostnadsavlyftning för att motverka en massiv utslagning av företag och jobb i Sverige. 

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2020/01877/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

81/2020