Promemorian med bestämmelser som kompletterar Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

REMISS Publicerad
 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utrikesdepartementet


Externt diarienummer

UD2018/07645/HI


Svenskt Näringslivs diarienummer

2/2020