Promemorian Utvidgat växa-stöd för den först anställda - sänka arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/0127/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

36/2017