Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR18 november 2020

Remiss av betänkandet en ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31)

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2020/02542/S2
  • Den språkliga och strukturella förändringen överlag är positiv, men NML är alltför komplex och i fortsatt stort behov av materiella förenklingar och förbättringar,
  • Det är positivt att de särskilda ordningarna flyttas in i NML,
  • Det är en anmärkningsvärd brist att de i utredningsdirektiven utpekade undantagen inte utreds och föreslås bli reformerade,
  • Det är likaså en brist att de svenska avdragsförbuden inte ses över i syfte att anpassa svensk rätt till momsdirektivet,
  • Det föreslagna 13 kap. 29 § 3 st. riskerar förfela avdragsrättens syfte och måste under alla omständigheter utförligare beskrivas och motiveras, särskilt med beaktande av de problem som följer av begreppet skälig grund,
  • Det är en brist att momsdirektivets tvingande bestämmelser om bl.a. bi-transaktioner inte införs i svensk rätt, samt att
  • En materiell översyn är nödvändig där förenklingar prioriteras och där skattens grundläggande syften och ändamål säkerställs.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist