REMISSVAR18 november 2020

Remiss av betänkandet en ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31)

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2020/02542/S2
  • Den språkliga och strukturella förändringen överlag är positiv, men NML är alltför komplex och i fortsatt stort behov av materiella förenklingar och förbättringar,
  • Det är positivt att de särskilda ordningarna flyttas in i NML,
  • Det är en anmärkningsvärd brist att de i utredningsdirektiven utpekade undantagen inte utreds och föreslås bli reformerade,
  • Det är likaså en brist att de svenska avdragsförbuden inte ses över i syfte att anpassa svensk rätt till momsdirektivet,
  • Det föreslagna 13 kap. 29 § 3 st. riskerar förfela avdragsrättens syfte och måste under alla omständigheter utförligare beskrivas och motiveras, särskilt med beaktande av de problem som följer av begreppet skälig grund,
  • Det är en brist att momsdirektivets tvingande bestämmelser om bl.a. bi-transaktioner inte införs i svensk rätt, samt att
  • En materiell översyn är nödvändig där förenklingar prioriteras och där skattens grundläggande syften och ändamål säkerställs.

Ansvarig handläggareJohan FallAnna Sandberg NilssonErik Blomquist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist