Remiss av förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen

REMISS Publicerad

 

 

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/01770/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

65/2019