Remiss av promemorian Genomförande av säsongsdirektivet

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2017/05569/L7


Svenskt Näringslivs diarienummer

127/2017