Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR3 juni 2020

Remiss av promemorian Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi/2020/01855/S2

NSD stödjer kampen mot bedrägerier, men anser att förslaget innehåller så allvarliga brister att det inte kan ligga till grund för lagstiftning. Dessa brister är bl.a.

• att behovet av reglerna kan ifrågasättas då det angivna skattebortfallet framstår som osannolikt stort samtidigt som det inte härleds;
• att de ökade kostnaderna för företag, organisationer och föreningar varken kvantifieras eller problematiseras, trots att de bedöms öka kraftigt; • att alternativa lösningar, så som utökad och förbättrad kontrollverksamhet inte tycks övervägas; • att förslaget, sett till de förväntade offentligfinansiella effekterna och bördan för näringslivet, är oproportionerligt; • att förslaget inte är möjligt att implementera i företagens affärssystem; • att det föreslagna ikraftträdandedatumet är orealistiskt; • att jämförelsen med andra länders regler, såsom tröskelbelopp, är mycket bristfällig och leder till felaktiga slutsatser; • att förslagets omfattning av varor och tjänster är allt för omfattande, vilket en komparativ analys med andra länder hade visat – om en sådan hade företagits; samt • att remisstiden är allt för kort, särskilt med beaktande av pågående pandemi.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist