REMISSVAR11 maj 2020

Remiss från Näringsdepartementet Promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3)

MOTTAGARE
Näringsdepartementet
Externt diarienummer
N2020/00305/RS

Svenskt Näringsliv tillstyrker föreslagna lagändringar, som till stora delar är nödvändiga för att uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018, som ska vara genomfört i nationell rätt senast 4 februari 2021. Beslutanderätten är dock inte ett krav i direktivet, men kan ses som en logiskt följd av att detta redan införts inom förvärvskontrollen. En sådan ordning kan leda till effektivare processer och en mer kraftfull myndighet, vilket är välkommet. En stark konkurrensmyndighet som ingriper mot oegentligheter är den bästa garanten för att näringslivet inte ska drabbas av oseriösa aktörer som bryter mot regelverket. Svensk Näringsliv betonar vikten av att myndighetens arbete organiseras så att utredande och beslutande delar skiljs. Vidare förordas att beslutanderätt även ska gälla i ärenden som rör konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS).

Ansvarig handläggareGöran GrénStefan Sagebro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist