REMISSVAR8 oktober 2020

Remiss Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

MOTTAGARE
Näringsdepartementet
Externt diarienummer
N2020/0235302353

Svenskt Näringsliv välkomnar införandet av ett omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Stödperioden bör dock även inkludera augusti. Svenskt Näringsliv anser också att den föreslagna gränsen för minskning i omsättning under perioderna maj till juli på 40 respektive 50 procent har satts för högt. Den gräns på 30 procent som gäller för stödperioden mars-april bör användas även på efterföljande stödperioder.

Stödet ska enligt förslaget hanteras av Länsstyrelsen tillsammans med Boverket. Varför Skatteverket, som redan handlägger omställningsstödet, inte ska vara handläggande myndighet framgår ej av promemorian.

Då omsättningsstödet snarast är att jämställa med stöd för korttidsarbete för anställda bör inte avräkning ske för erhållet omställningsstöd, som avser att täcka vissa fasta kostnader.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist