Remittering av betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2017/05495/L6


Svenskt Näringslivs diarienummer

117/2017