Remittering av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

REMISS Publicerad 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Försvarsdepartementet


Externt diarienummer

Fö2019/00661/RS


Svenskt Näringslivs diarienummer

106/2019