Rut-utredningens delbetänkande "Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget"

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslagen till utvidgning av fler tjänster inom RUT, samt höjt tak. Svenskt Näringsliv avstyrker dock förslaget till finansiering.

Sunda offentliga finanser är ett grundkrav för utformningen av finanspolitiken. Detta förutsätter en samlad bedömning samt beaktande av eventuella andra åtgärder inom området och politikens effekter för ekonomins funktionssätt. I första hand bör finansiering sökas bland de omfattande offentliga utgifterna. Först i andra hand bör skattehöjningar övervägas och då på så breda baser som möjligt.  


 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2020/00389/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

23/2020