LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR6 april 2020

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi/2020/00307S1

Skatteregler bör generellt sett utformas utifrån enhetlighet, dels för att undvika ett krångligt skattesystem, dels för att undvika skadliga snedvridningar i ekonomin. Förslaget i promemorian innebär ett ytterligare avsteg från generell inkomstbeskattning och motiveras av regionalpolitiska skäl. Enligt skälen för förslaget syftar det till att överbrygga effekter av lägesnackdelar för företag och personer i landsbygd. En analys av hur effektivt syftet uppfylls genom just det aktuella förslaget saknas i promemorian. Enligt NSD:s bedömning torde effektiviteten vara svag. Med anledning av den rådande ekonomiska krisen finns starka skäl att, framför åtgärder som minskar skatteintäkterna från relativt stabila skattebaser som bygger på folkbokföringskommun, istället prioritera skattelättnader som kan underlätta för företag i hela landet att bibehålla anställda och fortsätta bedriva sin verksamhet. Vid en samlad bedömning anser NSD att förslaget ej bör genomföras.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist