SKRIVELSE5 mars 2020

Skänkta varor – frågan om uttagsbeskattning, inkomstskatt/moms

MOTTAGARE
Skatteverket
Svenskt Näringslivs diarienummer
S1-2020

Behovet att nyttja befintliga resurser på bästa sätt är en prioriterad fråga såväl inom näringslivet som för samhället i stort.

Svenskt Näringsliv har via medlemsorganisationer fått frågor som rör medlemsföretag som vill skänka bort varor som inte längre lämpar sig för försäljning. Skälet kan vara kort datum eller att viss vara utgått ur sortimentet. Det kan vara fråga om livsmedel men även andra typer av produkter. Gemensamt för dessa är att de kan klassificeras som svinn eller inkurans. Företag ser en möjlighet att hjälpa människor genom att skänka varorna istället för att, som idag, kassera dem.

Enskilda handläggare på Skatteverket ska till företag ha indikerat att det i sådana situationer föreligger en risk för uttagsbeskattning. Det är enligt Svenskt Näringsliv av största vikt att skatteregler och tolkningen av dessa inte motarbetar företag som vill tillse att varor som för dem saknar värde nyttjas istället för att kasseras (s.k. hållbarhetsåtgärder).

Svenskt Näringsliv har erhållit bifogade utlåtanden i frågan från skatteexpert Ulrika Grefberg avseende mervärdesskatt och från professor Roger Persson Österman avseende inkomstskatt. Baserat på dessa utlåtanden anser Svenskt Näringsliv att uttagsbeskattning inte ska ske i situationer som de som beskrivs i bilagda promemorior.

Den osäkerhet som idag råder hos företag medför att varor i betydande omfattning nu kasseras. I syfte att undanröja denna skadliga osäkerhet önskar Svenskt Näringsliv erhålla ett klargörande från Skatteverket centralt om att uttagsbeskattning inte ska ske i situationer som de som beskrivs i bilagda promemorior.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist