Apotek

"Naturligtvis hade det varit önskvärt att det hade kommit tidigare eftersom det har inneburit en hel del onödig friktion i verksamheten", säger Per Stadler, arbetsmiljöansvarig på Apoteket, om förslaget om förebyggande sjukpenning till riskgrupper som är ute på remiss.

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.

Hittills har de som har större risk för att smittas av coronaviruset, eller som riskerar ett allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19, fallit mellan stolarna.  

Medarbetare som tillhör riskgrupperna men som inte bär på smitta kan inte få smittbärarpenning om de stannar hemma från jobbet, och är de inte sjuka har de heller inte rätt till sjuklön och sjukpenning.  

Trots det har många oroliga i dessa grupper valt att sjukanmäla sig, och lättnaderna i regelverken samband med coronapandemin innebär att det krävs läkarintyg först den fjärde veckan i sjukperioden.  

Apoteket är ett av de företag som försöker hantera situationen så gott det går. I ett tidigt skede när diskussionen kring riskgrupper kom upp bestämde ledningen att den som anser sig tillhöra en riskgrupp ska kontakta sin läkare för att få en bedömning av om det finns anledning att vidta större försiktighetsåtgärder.  

Men hittills är det bara ett fåtal som har kommit tillbaka med ett läkarintyg som säger att det är olämpligt för dem att vara på jobbet, konstaterar Per Stadler, förhandlingschef och ansvarig för arbetsmiljö och arbetsrätt på Apoteket. 

– Kanske har de fått lugnande besked från sin läkare. Där det har ansetts olämpligt har vi försökt att hitta andra arbetsuppgifter. Till exempel kan de jobba längre bak i butiken med sådant som inte kräver kundkontakt.   

I början fanns en oro hos personalen över att vara extra exponerad för smittorisk med tanke på att många som kommer till ett apotek är sjuka och som behöver hämta sin medicin. Men den oron har minskat efter hand. Det har säkert förekommit att någon apotekschef har skickat hem en orolig medarbetare, men det har inte skett i stor skala, påpekar Per Stadler. 

– En del av de som vi har bedömt inte ska jobba ute på apotek har vi styrt om till beredning av e-handelsordrar som också kräver farmaceutiska kunskaper. Vi försöker vara pragmatiska. 

En grupp som däremot har skickats hem är inbokade timanställda pensionärer över 70 år. 

-Där fattade vi ett aktivt beslut tidigt. Eftersom vissa av dem hade någon form av schema betalade vi deras löner för att kompensera för att vi sa att de skulle gå hem. Men vi har inte fattat den typen av beslut för andra riskgrupper. 

De oklara beskeden från regering och myndigheter kring riskgrupper har försvårat för Apoteket, konstaterar han.  

– Efter att ha duckat för den här frågan under flera månader verkar det äntligen landa i ett beslut om hur ersättningen ska se ut. Det är ju inte rimligt att arbetsgivaren ska stå för det, särskilt med tanke på att det kan pågå under lång tid.  

Han anser att förslaget om att riskgrupper kan ansöka om förebyggande sjukpenning låter som en bättre lösning än att de skulle få smittbärarpenning. De är inte sjuka och de smittar inte, men av olika skäl bör hänsyn tas till deras förutsättningar att arbeta utan hög risk för att insjukna i covid-19. 

– Naturligtvis hade det varit önskvärt att det hade kommit tidigare eftersom det har inneburit en hel del onödig friktion i verksamheten. Vi har fått lägga mycket tid på diskussioner med medarbetare och på att fundera på hur vi ska hantera det.  

Antalet sjukskrivningar och vab har ökat inom Apoteket de senaste månaderna, men det är inga radikala ökningar det handlar om, poängterar Per Stadler. 

Apoteket har arbetat på flera fronter för att hantera effekterna av coronapandemin. Inledningsvis gjordes centrala riskbedömningar för att fånga upp de större frågorna och de har successivt kompletterats och reviderats. 

– Vi har bedömt av hur farliga olika moment på arbetsplatsen är i samband med corona. I vissa lägen har vi valt att stänga en del tjänster tillfälligt. Utöver det har varje apotek fått information om hur de kan göra lokala riskbedömningar.   

Redan i slutet av februari bildades en coronagrupp med representanter från olika delar av företaget – allt från driftverksamheter till kommunikation, hr, logistik och juridik. I gruppen diskuteras bland annat hur medarbetare ska bemötas, om vilka skydd och skyltar som behövs ute på apoteken och om hur tillträdet till apoteken ska begränsas för att skydda både kunder och medarbetare.  

– Här byggde vi också upp en eskaleringstrappa med olika typer av åtgärder beroende på hur allvarlig situationen var.  

Av de närmare 400 apoteken har än så länge högst 10 apotek per vecka tvingats ha stängt. På flera håll är dock öppettiderna begränsade. Att bemanningen trots allt har fungerat beror, på gott och ont, på att fler kunder handlar på nätet, konstaterar Per Stadler.  

– Vi har vikande försäljning och känner som många andra tydligt av förflyttningen till e-handel. Det innebär att vi på flera håll i vår organisation nu förhandlar om korttidspermitteringar. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.