Svenskt Näringsliv ser över försäkringsinformationen

NYHET Publicerad

AVTALSFÖRSÄKRING Svenskt Näringsliv gör en bred översyn av hur information till företag och individer om de kollektivavtalade försäkringarna (avtalsförsäkringar, pensioner och omställning) bör äga rum i framtiden. Skälet till översynen är bland annat att dagens försäkringsinformation genom parterna till viss del överlappar den information som administrationsbolagen Fora och Collectum samt försäkringsbolagen själva ger, vilket ökar de totala kostnaderna.

Möjligheterna att informera har också förändrats, inte minst genom utvecklingen inom informationsteknologin. Men detta avspeglar sig inte fullt ut i minskade kostnader eller förbättrat resultat av informationen. Utgångspunkten för översynen är att grundläggande information om de kollektivavtalade försäkringarna ska lämnas av försäkringsgivare och administrationsbolag (Fora och Collectum).

Information av mer specifik karaktär ska ges av respektive avtalspart. Att definiera vilken aktör som ska ansvara för vilken typ av information och till vem är en del i översynen. Målet är ett transparent system med tydlig ansvarsfördelning.  

Dagens avtal om informationsmedel mellan parterna är en hörnsten i hur informationsgivningen finansieras. För att kunna göra en gedigen översyn av systemet måste också all finansiering ses över och därför säger vi upp avtalen om informationsmedel. Vi räknar med att översynen kommer ta ett halvår och att en ny struktur finns på plats om cirka ett år.

Under översynen kommer vi också ha en tät dialog med våra motparter.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Värna den väl fungerande tjänstepensionen

PENSION Alltför långtgående politiska förslag riskerar att kraftigt försämra den välfungerande tjänstepensionen för drygt två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, helt i onödan. Förslagen underminerar den svenska modellen och bör göras om i grunden, skriver pensionsexperterna Dan Wallberg, PTK, och Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Upphandlingar ger tjänstemännen tusenlappar mer i pension

PENSIONER Drygt tvåtusen kronor mer i månaden. Det är effekten av en ny upphandling av tjänstepensioner som kraftigt pressat avgifterna och höjer det sparkapital som avgör pensionen.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv ser över försäkringsinformationen

AVTALSFÖRSÄKRING Svenskt Näringsliv gör en bred översyn av hur information till företag och individer om de kollektivavtalade försäkringarna (avtalsförsäkringar, pensioner och omställning) bör äga rum i framtiden. Skälet till översynen är bland annat att dagens försäkringsinformation genom parterna till viss del överlappar den information som administrationsbolagen Fora och Collectum samt försäkringsbolagen själva ger, vilket ökar de totala kostnaderna.
NYHET Publicerad:

ITP-upphandling klar – ”Mer pension för pengarna”

ITP Idag presenterades vilka försäkringsbolag som blir valbara i tjänstepensionerna ITP 1 och ITPK under perioden 1 oktober 2018 - 30 september 2023. Lägre avgifter och mer pengar i plånboken blir att vänta.