Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 mars 2020

Läget i företagen och Coronakrisen

Många företag påverkas negativt av coronasmittan, skriver vd Jan-Olof Jacke i ett brev till regeringen och föreslår åtgärder som kan hjälpa företag att klara det akuta läget.

En enkät bland 850 medlemsföretag i Svenskt Näringsliv under vecka 10 visar på omfattningen. Nästan vart femte företag, 19 procent, svarade att de har påverkats negativt av coronaviruset.

Nästan lika många, 18 procent, uppgav att det finns risk för personalneddragningar om läget förvärras med smittspridning under de närmaste månaderna.

Redan innan coronavirusets utbrott kom bedömningar att arbetslösheten skulle öka. Nu finns en uppenbar risk att ännu fler kommer att tvingas ut i arbetslöshet.

Vid externa chocker blir ofta likviditeten ett problem för drabbade företag. Vi vill därför framhålla behovet av likviditetsstärkande åtgärder för att undvika onödiga konkurser och alltför kraftiga neddragningar av anställda i näringslivet, skriver Jan-Olof Jacke i brevet.

Åtgärder som kan hjälpa företag att klara det akuta läget:

1. Anstånd med skatteinbetalningar.
Ge företag möjlighet till uppskov med inbetalningen av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt avseende de anställda.

2. Låt företag slippa att betala moms vid kundförluster.
Om inte köparen betalar sin faktura måste säljaren idag stå för momsen. Först efter att långtgående indrivningsförsök har vidtagits kan man slippa detta. Hanteringen är betungande administrativt, påverkar kassaflödet negativt och riskerar medföra konkurskedjor. Skatteverket bör därför få i uppdrag att tillämpa reglerna generösare så att momsen kan korrigeras tidigare.

3.Utökade exportkrediter
SEK (AB Svensk Exportkredit) bör få utökad låneram och kapitaltillskott. Ramen för EKN:s (Exportkreditnämndens) exportkreditgarantier bör höjas.

4.Krislån från Almi
Extra pengar kan allokeras till ALMI för att ge krislån. Om vissa branscher drabbas kan särskilda program för dem skapas. Detta bör förberedas redan nu.

5.Korttidsarbete
Regeringen måste se till att reformen börjar gälla omgående, inte 1 augusti.

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist