SME-kommittén samlar sina styrkor

NYHET Publicerad

FANBÄRARE Rustade, hängivna och med flera skopor energi jobbar ledamöterna i SME-kommittén för bättre villkor för småföretag. Arbetsuppgifterna är många och krångliga. För att få större slagkraft i budskapet fokuseras arbetet på fyra områden istället för tidigare sex.

SME-kommittén vässar organisationen. Arbetsgrupperna bantas från sex till fyra. Fokus ligger på arbetsmarknad och kompetens, konkurrens i offentlig sektor, regelförenkling och skatter. Jobbet orkestreras av kvartetten Carin Stoeckmann, Magnus Larsson, Ulrik Wehtje och Carl-Otto Swartz, alla med fleråriga SME-uppdrag.

Att jobba med småföretagande verkar ligga i ledamöternas DNA. Hängivenheten går inte att ta miste på. Magnus Larsson konstaterar att han aldrig har träffat ett mer entusiastiskt gäng.

– Det är ett fantastiskt forum. Engagerade företagare möter Svenskt Näringslivs kunniga experter och diskuterar hur förutsättningarna för att driva små och medelstora företag kan bli bättre.

Kommitténs 36 ledamöter träffas fyra gånger per år, lika många gånger sammanstrålar arbetsgrupperna. Däremellan ett och annat telefonmöte.

Klartext levererar också Carin Stoeckmann. Hon berättar om ett arbete som ger konkreta resultat.  

– Det ger mig energi, samtidigt som en känsla av att ha gjort nytta infinner sig, när jag märker att jag är med och påverkar viktiga frågor. Det är värt insatsen.

I nästa andetag påminner hon om att mycket arbete görs utanför de formella mötena, en insats få förstår och uppfattar, enligt Stoeckmann.

Även Ulrik Wehtje upplever att kommitténs arbete gör skillnad.

– Jag har tidigare funderat på att engagera mig politiskt men för mig känns SME mer som ”hands on”.

Utmaningen är att nå ut med budskapet till, framför allt, ständigt upptagna politiker. Det är de fyras gäng överens om. Carin Stoeckmann hoppas att de folkvalda ser företagarna som en resurs för ökat välstånd och tänker på detta när de tar sina beslut.

– Våra frågor är inte alltid några kioskvältare i den allmänna debatten. Jobbet måste ske brett, allt från rikspolitiker till regionala och lokala beslutsfattare, tillägger Carl-Otto Swartz.

Flammande budskap framförs även vid informella träffar mellan å ena sidan SME-kommittén, å andra sidan toppolitiker i Näringslivet Hus. Men också via insändare, debattartiklar, filmsnuttar, aktiviteter i sociala medier eller på någon scen i Almedalen.

– Dessutom stöttar vi våra tjänstemän genom att beskriva konsekvenserna av politiska beslut i vårt dagliga arbete. Jag upplever att tjänstemännen har stor nytta av oss, säger Carin Stoeckmann.

Kommittén vinner anklang hos allt fler internt. Fler lyssnar och tar till sig argumenten. Styrelse, tjänstemän, medlemsorganisationer och medlemsföretag kommer med en nypa beröm och betonar vikten av att fortsätta att sätta frågorna om småföretagande högt på dagordningen. 

Att de mindre företagen är en kraft att räkna med visar även en titt i medlemsstatistiken. Bara i Blekinge län finns 457 medlemsföretag som har en till nio anställda. Tillsammans har de 1 788 anställda. I Jämtlands län finns 1165 små och mindre företag, endast fyra företag har fler än 250 anställda. Och så här fortsätter det, landet runt.

Den svenska jobbmaskinen är beroende av småföretag. De skapar fyra av fem jobb. Även om oket är tungt, så finns det fog för förhoppningar, då många vill växa.

SME-kommittén i korthet
 • Består av 36 ledamöter.
 • Mandatperioden är ett år
 • Majoriteten av ledamöterna utses av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer
 • Kommittén sammanträder minst fyra gånger per år
 • Varje ledamot ska vara aktiv huvudägare i ett medlemsföretag och leda verksamheten.
 • Medlemsföretaget får inte ha fler än 249 medarbetare
 • Uppdraget är att sprida kunskap om och delta i debatten om villkoren för små och medelstora företag

 

Det här jobbar vi med:

Arbetsmarknad och kompetens:

 • Lagen om anställningsskydd, LAS
 • konfliktregler
 • att nyanlända och lågutbildade snabbare ska få jobb

Konkurrens i offentlig sektor:

 • vinstförbud för välfärdsföretagare
 • kollektivavtalsliknande villkor vid offentlig upphandling
 • höga kvalificeringskrav vid offentlig upphandling

Regelförenkling:

 • effektiva och enkla regler för företag
 • företagens uppgiftslämnande ska minska och förenklas
 • öka förståelsen hos beslutsfattare om hur regler påverkar företag

Skatter:

 • risk för försämrade 3:12-regler på skatteområdet
 • dolda skatter
 • företrädaransvar vid obestånd – riskerar att driva företag i konkurs 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Regeringen behöver vidta åtgärder”

CORONAVIRUSET Regeringen samlade tidigare idag representanter från det svenska näringslivet för att diskutera den pågående spridningen av coronaviruset. Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl var med på mötet.
NYHET Publicerad:

Med kloka lagar kan företagen klara klimatutmaningen

DEBATT Svenska företag är ledande i klimatomställningen. Årligen investeras tiotals miljarder kronor i innovationer och utveckling. Ett problem är att lagar och tillstånd inte hänger med i utvecklingen, skriver Fredrik Persson, ordförande, och vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Magnus Wallerå ny chef för utbildning, forskning & innovation

PÅ NY POST Magnus Wallerå är ny chef för Svenskt Näringslivs avdelning för utbildning, forskning och innovation. Han börjar sin tjänst 15 mars.
NYHET Publicerad:

Johan Jakobsson ny chef för Kommunikation & Opinionsbildning

PERSONALNYTT Johan Jakobsson blir ny chef för Kommunikation & Opinionsbildning. Han tillträder tjänsten den 1 mars 2020.
NYHET Publicerad:

Svenska företag hoppas på sjunde största ekonomin

INTERNATIONELL HANDEL En ung, folkrik subkontinent genomgår en gigantisk omställning. Läget attraherar svenska företag. Under det svenska statsbesöket i Indien etablerar en nästan hundra personer stor näringslivsdelegation kontakter för kommande affärer.
NYHET Publicerad:

Leif Johansson: Svenskt Näringsliv har stor trovärdighet

OPINIONSBILDNING Den svenska industrinestorn Leif Johansson var med och startade Svenskt Näringsliv för 20 år sedan. Han anser att organisationen behövs nu mer än någonsin. ”Vi är en kör men sjunger olika stämmor”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tung näringslivsdelegation på dansk mark

NÄRINGSLIV När kronprinsessparet besökte Danmark i veckan, så ledde Fredrik Persson, Svenskt Näringslivs ordförande, den svenska näringslivsdelegationen.
NYHET Publicerad:

"Regeringsförklaringen innehåller flera goda ambitioner"

NYA POLITISKA ÅRET "Regeringsförklaringen innehåller flera goda ambitioner. Nu gäller det för regeringen att förverkliga dem i praktisk politik. Vi är redo att bidra konstruktivt i det arbetet." Det säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl ny chef för arbetsgivarfrågor

PÅ NY POST Mattias Dahl blir ny vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv. Han är sedan 2016 vd på Transportföretagen. Mattias Dahl tillträder tjänsten den 1 september 2019.
NYHET Publicerad:

Parterna bildar gemensamt bolag för försäkringsinformation

FÖRSÄKRINGAR Svenskt Näringsliv, LO och PTK bildar ett gemensamt bolag som ska samla och utveckla informationen till arbetare, tjänstemän och arbetsgivare om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Verksamheten ska vara igång senast 1 januari 2021.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv vill inspirera unga till yrkesutbildning under Järvaveckan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Utbildning är en nyckel till kompetensförsörjning. Därför är Svenskt Näringsliv på plats under Järvaveckan och pratar yrkesutbildning och framtidsyrken.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

"Näringslivet kan fortsätta vara en motor i klimatarbetet"

STÄMMAN 2019 "Svenskt Näringsliv kommer att med ännu större kraft driva klimatfrågorna. Vi är redo att anta utmaningen, men även regering och riksdag måste göra sina delar av jobbet." Det sade vd Jan-Olof Jacke i ett tal på stämman på torsdagen.
NYHET Publicerad:

De sitter i den nya styrelsen

STÄMMA 2019 Svenskt Näringslivs stämma och dess medlemsorganisationer har utsett ny styrelse.
NYHET Publicerad:

Viktigt att reformer nu snabbt genomförs

FÖRETAGSKLIMAT Sverige kan ha en välfärd i världsklass, men bara om vår konkurrenskraft också är i världsklass, konstaterar vd Jan-Olof Jacke. Avskaffad värnskatt och sänkta marginalskatter väcker förhoppningar, liksom en utredning om LAS.
NYHET Publicerad:

Värna den väl fungerande tjänstepensionen

PENSION Alltför långtgående politiska förslag riskerar att kraftigt försämra den välfungerande tjänstepensionen för drygt två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, helt i onödan. Förslagen underminerar den svenska modellen och bör göras om i grunden, skriver pensionsexperterna Dan Wallberg, PTK, och Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Upphandlingar ger tjänstemännen tusenlappar mer i pension

PENSIONER Drygt tvåtusen kronor mer i månaden. Det är effekten av en ny upphandling av tjänstepensioner som kraftigt pressat avgifterna och höjer det sparkapital som avgör pensionen.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: ”Resultaten som räknas, inte vem som gör vad”

KOMMENTAR I en DN-artikel i dag påstås att Centerpartiet och Liberalerna saknar stöd från näringslivet när det gäller kraven på Stefan Löfven om lagförändringar i arbetsrätten. Men beskrivningen är felaktig, enligt Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Nicolinpriset till frispråkig entreprenör

HYLLAD Årets Nicolinpris tilldelas Rune Andersson, entreprenör och styrelseordförande för Mellby Gård. I motiveringen står bland annat att "han är orädd att ta sig an viktiga frågor, även om de är kontroversiella, och står alltid på företagsamhetens sida."
NYHET Publicerad:

Vd Jan-Olof Jacke: ”Vi kan bättre”

FRÅN MIN HORISONT Konjunkturen, kompetenskris och välstånd är veckans tre ämnen för vd Jan-Olof Jacke.