SME-kommittén samlar sina styrkor

NYHET Publicerad

FANBÄRARE Rustade, hängivna och med flera skopor energi jobbar ledamöterna i SME-kommittén för bättre villkor för småföretag. Arbetsuppgifterna är många och krångliga. För att få större slagkraft i budskapet fokuseras arbetet på fyra områden istället för tidigare sex.

SME-kommittén vässar organisationen. Arbetsgrupperna bantas från sex till fyra. Fokus ligger på arbetsmarknad och kompetens, konkurrens i offentlig sektor, regelförenkling och skatter. Jobbet orkestreras av kvartetten Carin Stoeckmann, Magnus Larsson, Ulrik Wehtje och Carl-Otto Swartz, alla med fleråriga SME-uppdrag.

Att jobba med småföretagande verkar ligga i ledamöternas DNA. Hängivenheten går inte att ta miste på. Magnus Larsson konstaterar att han aldrig har träffat ett mer entusiastiskt gäng.

– Det är ett fantastiskt forum. Engagerade företagare möter Svenskt Näringslivs kunniga experter och diskuterar hur förutsättningarna för att driva små och medelstora företag kan bli bättre.

Kommitténs 36 ledamöter träffas fyra gånger per år, lika många gånger sammanstrålar arbetsgrupperna. Däremellan ett och annat telefonmöte.

Klartext levererar också Carin Stoeckmann. Hon berättar om ett arbete som ger konkreta resultat.  

– Det ger mig energi, samtidigt som en känsla av att ha gjort nytta infinner sig, när jag märker att jag är med och påverkar viktiga frågor. Det är värt insatsen.

I nästa andetag påminner hon om att mycket arbete görs utanför de formella mötena, en insats få förstår och uppfattar, enligt Stoeckmann.

Även Ulrik Wehtje upplever att kommitténs arbete gör skillnad.

– Jag har tidigare funderat på att engagera mig politiskt men för mig känns SME mer som ”hands on”.

Utmaningen är att nå ut med budskapet till, framför allt, ständigt upptagna politiker. Det är de fyras gäng överens om. Carin Stoeckmann hoppas att de folkvalda ser företagarna som en resurs för ökat välstånd och tänker på detta när de tar sina beslut.

– Våra frågor är inte alltid några kioskvältare i den allmänna debatten. Jobbet måste ske brett, allt från rikspolitiker till regionala och lokala beslutsfattare, tillägger Carl-Otto Swartz.

Flammande budskap framförs även vid informella träffar mellan å ena sidan SME-kommittén, å andra sidan toppolitiker i Näringslivet Hus. Men också via insändare, debattartiklar, filmsnuttar, aktiviteter i sociala medier eller på någon scen i Almedalen.

– Dessutom stöttar vi våra tjänstemän genom att beskriva konsekvenserna av politiska beslut i vårt dagliga arbete. Jag upplever att tjänstemännen har stor nytta av oss, säger Carin Stoeckmann.

Kommittén vinner anklang hos allt fler internt. Fler lyssnar och tar till sig argumenten. Styrelse, tjänstemän, medlemsorganisationer och medlemsföretag kommer med en nypa beröm och betonar vikten av att fortsätta att sätta frågorna om småföretagande högt på dagordningen. 

Att de mindre företagen är en kraft att räkna med visar även en titt i medlemsstatistiken. Bara i Blekinge län finns 457 medlemsföretag som har en till nio anställda. Tillsammans har de 1 788 anställda. I Jämtlands län finns 1165 små och mindre företag, endast fyra företag har fler än 250 anställda. Och så här fortsätter det, landet runt.

Den svenska jobbmaskinen är beroende av småföretag. De skapar fyra av fem jobb. Även om oket är tungt, så finns det fog för förhoppningar, då många vill växa.

SME-kommittén i korthet
 • Består av 36 ledamöter.
 • Mandatperioden är ett år
 • Majoriteten av ledamöterna utses av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer
 • Kommittén sammanträder minst fyra gånger per år
 • Varje ledamot ska vara aktiv huvudägare i ett medlemsföretag och leda verksamheten.
 • Medlemsföretaget får inte ha fler än 249 medarbetare
 • Uppdraget är att sprida kunskap om och delta i debatten om villkoren för små och medelstora företag

 

Det här jobbar vi med:

Arbetsmarknad och kompetens:

 • Lagen om anställningsskydd, LAS
 • konfliktregler
 • att nyanlända och lågutbildade snabbare ska få jobb

Konkurrens i offentlig sektor:

 • vinstförbud för välfärdsföretagare
 • kollektivavtalsliknande villkor vid offentlig upphandling
 • höga kvalificeringskrav vid offentlig upphandling

Regelförenkling:

 • effektiva och enkla regler för företag
 • företagens uppgiftslämnande ska minska och förenklas
 • öka förståelsen hos beslutsfattare om hur regler påverkar företag

Skatter:

 • risk för försämrade 3:12-regler på skatteområdet
 • dolda skatter
 • företrädaransvar vid obestånd – riskerar att driva företag i konkurs 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Nya styrelseledamöter invalda vid stämman

ÅRSSTÄMMA En ny styrelse har klubbats vid Svenskt Näringslivs ordinarie stämma den 28 maj. Omvald som ordförande är Fredrik Persson. Utöver det välkomnas bland annat tre nya ledamöter valda av stämman.
NYHET Publicerad:

Massarbetslöshet dyrare än effektiva krisåtgärder

CORONAKRISEN Det är helt avgörande att vi lyckas undvika massarbetslöshet. Det klarar vi bara om företagen finns kvar efter krisens akuta fas, skriver vd Jan-Olov Jacke.
NYHET Publicerad:

Rutinerad trio till Svenskt Näringslivs styrelse

ÅRSSTÄMMA Svenskt Näringslivs valberedning föreslår att tre nya styrelseledamöter utses i samband med föreningens ordinarie stämma den 28 maj. De är Johan Forssell, vd och koncernchef Investor, Martin Lundstedt, vd och koncernchef AB Volvo och Helena Stjernholm, vd Industrivärden.
NYHET Publicerad:

Överenskommelser om pensions- och försäkringsfrågor

AVTAL Svenskt Näringsliv har tecknat överenskommelser med LO och PTK om vissa pensions- och försäkringsfrågor.
NYHET Publicerad:

Krisen kräver åtgärder över hela landet

CORONAKRISEN Svenskt Näringsliv tar nu kontakt med kommuner, regioner och länsstyrelser för att föreslå åtgärder som underlättar för företagen att klara coronakrisen. Det är viktigt både med åtgärder som stärker företagens likviditet och med åtgärder som frigör företagarnas tid till att hantera krisen.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv föreslår nya krisåtgärder

CORONA Läget i Svenskt Näringslivs medlemsföretag har förvärrats dramatiskt under veckan, visar svar från företagarpanelen. Svenskt Näringsliv har därför idag lagt fram nya förslag på åtgärder till regeringen. "Nu är det viktigt med fler snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Välkommet krispaket

CORONA – Vi upplever att regeringen har varit lyhörd i diskussionerna och tagit till sig av de förslag som vi har framfört. Reformen för korttidsarbete genomförs tidigare än beräknat och det införs flera åtgärder som syftar till att underlätta företagens likviditet, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke efter regeringens krispaket.
NYHET Publicerad:

Läget i företagen och Coronakrisen

KRISÅTGÄRDER Många företag påverkas negativt av coronasmittan, skriver vd Jan-Olof Jacke i ett brev till regeringen och föreslår åtgärder som kan hjälpa företag att klara det akuta läget.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Bra att regeringen inför korttidsarbete – måste snabbt på plats”

KORTTIDSARBETE Regeringen lägger ett lagförslag om korttidsarbete. Mattias Dahl, vice vd, konstaterar att det kan rädda många svenska jobb, men att det inte får dröja för länge innan reformen kommer på plats.
NYHET Publicerad:

”Regeringen behöver vidta åtgärder”

CORONAVIRUSET Regeringen samlade tidigare idag representanter från det svenska näringslivet för att diskutera den pågående spridningen av coronaviruset. Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl var med på mötet.
NYHET Publicerad:

Med kloka lagar kan företagen klara klimatutmaningen

DEBATT Svenska företag är ledande i klimatomställningen. Årligen investeras tiotals miljarder kronor i innovationer och utveckling. Ett problem är att lagar och tillstånd inte hänger med i utvecklingen, skriver Fredrik Persson, ordförande, och vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Magnus Wallerå ny chef för utbildning, forskning & innovation

PÅ NY POST Magnus Wallerå är ny chef för Svenskt Näringslivs avdelning för utbildning, forskning och innovation. Han börjar sin tjänst 15 mars.
NYHET Publicerad:

Johan Jakobsson ny chef för Kommunikation & Opinionsbildning

PERSONALNYTT Johan Jakobsson blir ny chef för Kommunikation & Opinionsbildning. Han tillträder tjänsten den 1 mars 2020.
NYHET Publicerad:

Svenska företag hoppas på sjunde största ekonomin

INTERNATIONELL HANDEL En ung, folkrik subkontinent genomgår en gigantisk omställning. Läget attraherar svenska företag. Under det svenska statsbesöket i Indien etablerar en nästan hundra personer stor näringslivsdelegation kontakter för kommande affärer.
NYHET Publicerad:

Leif Johansson: Svenskt Näringsliv har stor trovärdighet

OPINIONSBILDNING Den svenska industrinestorn Leif Johansson var med och startade Svenskt Näringsliv för 20 år sedan. Han anser att organisationen behövs nu mer än någonsin. ”Vi är en kör men sjunger olika stämmor”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tung näringslivsdelegation på dansk mark

NÄRINGSLIV När kronprinsessparet besökte Danmark i veckan, så ledde Fredrik Persson, Svenskt Näringslivs ordförande, den svenska näringslivsdelegationen.
NYHET Publicerad:

"Regeringsförklaringen innehåller flera goda ambitioner"

NYA POLITISKA ÅRET "Regeringsförklaringen innehåller flera goda ambitioner. Nu gäller det för regeringen att förverkliga dem i praktisk politik. Vi är redo att bidra konstruktivt i det arbetet." Det säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl ny chef för arbetsgivarfrågor

PÅ NY POST Mattias Dahl blir ny vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv. Han är sedan 2016 vd på Transportföretagen. Mattias Dahl tillträder tjänsten den 1 september 2019.